Alle onderwerpen

Onderwerp

Smartphonebeleid

Smartphones en andere devices kun je gebruiken in de les, maar ze kunnen ook voor afleiding zorgen. Uit onderzoek blijkt dat het terugdringen van smartphones in de klas helpt bij de concentratie en leerprestaties van leerlingen. Het is daarom goed om de aanwezigheid en het gebruik van smartphones, maar ook andere devices die voor afleiding kunnen zorgen, doordacht te reguleren. Er is nu een landelijke afspraak over het terugdringen van de afleiding van smartphones en andere devices. De richtlijn hierbij is dat smartphones in de klas alleen voor educatieve doeleinden gebruikt worden.

Wat speelt er?

Hoofdlijnenakkoord en landelijke richtlijn

De afgelopen tijd was er veel discussie over smartphones in de klas. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat sociale media en andere niet-educatieve apps afleiden van de lesstof en sociale interactie in de klas verstoren. Er kwamen geluiden op voor een landelijk verbod op mobieltjes in alle scholen en er lag een motie van de Tweede Kamer om dat scenario te onderzoeken. In plaats daarvan is er een landelijke richtlijn gekomen met het uitgangspunt: smartphones en andere devices worden in de les alleen gebruikt voor educatieve doeleinden.

Het is de verwachting van de minister dat de nu geformuleerde sectorafspraken sneller en beter effect sorteren dan een wetswijziging omdat het eigenaarschap dichterbij de scholen en docenten blijft liggen. Het 'nee, tenzij-uitgangspunt' biedt scholen nog steeds de ruimte om zelf de keuze te maken om mobieltjes helemaal uit de school te weren, en scholen die devices educatief inzetten, de mogelijkheid om dit te blijven doen.   

Position paper

Als inbreng voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 12 april 2023 over mobieltjes op school, heeft de VO-raad een position paper ingestuurd.