Alle onderwerpen

Onderwerp

Vrijwillige ouderbijdrage

Per 1 augustus 2021 is een nieuwe wet met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage ingegaan, die regelt dat ook leerlingen wiens ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet (kunnen of willen) betalen, mee moeten kunnen doen aan álle activiteiten die georganiseerd worden door de school. De VO-raad biedt scholen ondersteuning en inspiratie bij het vertalen van deze wet naar de praktijk.

Praktijk & ondersteuning

Q&A vrijwillige ouderbijdrage

In een Q&A van de VO-raad vinden scholen meer informatie over de nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage en hoe ze hier uitvoering aan moeten/kunnen geven. 

Zie daarnaast de brochure van OCW en Q&A van OCW over de vrijwillige ouderbijdrage.

Communicatie 

Scholen kunnen de informatie uit bovenstaande FAQ's en brochure ook gebruiken om tot goede, duidelijke communicatie over de nieuwe wetgeving - en met name het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage - te komen. Voor scholen zijn daarnaast ondersteunende materialen op dit vlak beschikbaar. 

Uit de praktijk

Benieuwd naar de aanpak van andere scholen op dit vlak? Lees de praktijkvoorbeelden:

Ook uw aanpak delen?
De VO-raad wil een handreiking met voorbeelden ontwikkelen over hoe scholen in de praktijk met de nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage om kunnen gaan. Heeft u hier ook een goed voorbeeld van dat u wilt delen met andere scholen?  Dan horen wij dit graag via het online formulier
 

Hoe gaan scholen om met de nieuwe wetgeving?

Hieronder een overzicht van wat de VO-raad hierover terugkrijgt van scholen, en enkele adviezen. 

  • Er zijn scholen die voor bepaalde activiteiten een disclaimer willen inbouwen: dat de activiteiten alleen doorgang kan vinden mits x% van de deelnemers betaald heeft bijvoorbeeld. Zo loopt de school niet al te veel financieel risico. Het is hierbij handig om vroeg te starten met de organisatie van en communicatie over een bepaalde activiteit.
  • Sommige scholen zijn van plan de leerlingen middels educatieve activiteiten zelf (een deel van) het benodigde bedrag voor een bepaalde activiteit bij elkaar te laten verzamelen.
  • Het is aan te raden dit vraagstuk met bijbehorende dilemma’s te bespreken met bijvoorbeeld de leerlingenraad, ouderraad en (G)MR.
  • Het is van belang (en wettelijk verplicht) om de vrijwilligheid van de ouderbijdragen te blijven benadrukken, maar er kan ook gecommuniceerd worden dat de school de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage nodig heeft om de extra activiteiten doorgaan te kunnen laten vinden.