Alle onderwerpen

Onderwerp

Vrijwillige ouderbijdrage

Per 1 augustus 2021 is een wet met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage ingegaan, die regelt dat ook leerlingen wiens ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet (kunnen of willen) betalen, mee moeten kunnen doen aan álle activiteiten die georganiseerd worden door de school. De VO-raad biedt scholen ondersteuning en inspiratie bij het vertalen van deze wet naar de praktijk.

Praktijk & ondersteuning

Q&A vrijwillige ouderbijdrage

In een Q&A van de VO-raad vinden scholen meer informatie over de wet vrijwillige ouderbijdrage en hoe ze hier uitvoering aan moeten/kunnen geven. 

Zie daarnaast de brochure van OCW en Q&A van OCW over de vrijwillige ouderbijdrage.

Communicatie 

Scholen kunnen de informatie uit bovenstaande FAQ's en brochure ook gebruiken om tot goede, duidelijke communicatie over de nieuwe wetgeving - en met name het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage - te komen. Voor scholen zijn daarnaast ondersteunende materialen op dit vlak beschikbaar. 

Uit de praktijk

Hoe omgaan met de nieuwe wetgeving? 

In de brochure 'Schoolkosten' van de VO-raad vinden scholen een aantal adviezen over hoe ze kunnen omgaan met de (wetgeving) vrijwillige ouderbijdrage, met als belangrijkste uitgangspunt hierbij het versterken van de kansengelijkheid van leerlingen. De brochure is onder meer gebaseerd op ervaringen uit de schoolpraktijk.

Praktijkvoorbeelden

Benieuwd naar de aanpak van andere scholen op dit vlak? Lees de praktijkvoorbeelden:

Ook uw aanpak delen?
Heeft u hier ook een goed voorbeeld van dat u wilt delen met andere scholen?  Dan horen wij dit graag via het online formulier