Het Schoolleidersplatform adviseert het bestuur van de VO-raad proactief en reactief over de concrete consequenties van beleidskeuzes op schoolniveau.

Slp 2017 3

Het SLP zoekt een nieuw lid voor het platform vanuit de regio ZuidWest (Goeree Overflakkee, Zeeland en een deel van West-Brabant) en roept geïnteresseerde schoolleiders op om hun belangstelling kenbaar te maken om deel uit te maken van het platform.

 

SLP-vergaderingen 2016-2017

Het Schoolleidersplatform komt vijf keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen worden voorbereid door een vaste agendacommissie die ook namens het SLP de advisering rond urgente onderwerpen coördineert. 

 • 24 maart 2017
 • 12 mei 2017
   

Na elke vergadering verschijnt het Infobulletin van het Schoolleidersplatform met informatie over de thema’s die zijn besproken en de adviezen die zijn gegeven aan het bestuur van de VO-raad. Dit Infobulletin wordt verspreid onder schoolleiders en teamleiders. U kunt zich via het online formulier aanmelden voor het SLP Infobulletin.

Infobulletin februari 2017
Infobulletin november 2016
Infobulletin oktober 2016
Infobulletin juni 2016
Infobulletin maart 2016

Leden SLP

De regiobesturen kiezen hun eigen afvaardiging van twee leden in het Schoolleidersplatform. Voorzitter van het platform is Rob Fens, rector van de Wolfert van Borselen scholengroep in Rotterdam.

Leden regio 1: Noordwest

Leden regio 2: West

 • Johan van Dam, algemeen directeur de Haagse Colleges, Den Haag 
  j.vandam@lvodh.nl
 • Rob Fens (voorzitter), rector Wolfert van Borselen scholengroep, Rotterdam
  rfe@wolfert.nl
   

Leden regio 3: Zuidwest

Leden regio 4: Noord

Leden regio 5: Oost

Leden regio 6: Zuid

Leden regio 7: midden

Leden regio 8 Amsterdam