Alle projecten

Project

VO-academie

De VO-academie van de VO-raad is een programma dat is opgezet om schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij hun (verdere) professionalisering.

Over de VO-academie

Wat kan de VO-academie voor mij betekenen?

De VO-academie is er voor de professionalisering van schoolleiders en bestuurders in de vo-sector. Onze ambitie is dat elke schoolleider en bestuurder doorlopend leert en vorm geeft aan het eigen leren, en aan het leren van anderen. Hiermee werken we aan versterking van leiderschap en professionalisering in de sector en daarmee aan de onderwijskwaliteit.

Dit doen we door een impuls te geven aan het doorlopend leren met passend opleidingsaanbod voor elke loopbaanfase: van de docent met leiderschapsambities tot en met de ervaren bestuurder. We werken vanuit de kracht van de sector door schoolleiders en bestuurders te verbinden in een lerend netwerk, onder andere met coaching en intervisie. In deze trajecten bieden we ruimte voor de professionele dialoog over, en reflectie op, leiderschap in relatie tot de eigen onderwijscontext. Tot slot bieden we een overzicht van kennis over sectorthema’s en zorgen we middels onderzoek voor inhoudelijke verdieping op leiderschapsthema’s.
 

Wil je als school of bestuur zelf het leeraanbod van de VO-academie aanbieden?

Dat kan! Onze leertrajecten passen uitstekend binnen het aanbod van een huisacademie. Zo kun je trainingen precies afstemmen op de behoefte van je eigen organisatie.

Een voorbeeld van een schoolbestuur dat al op succesvolle wijze een traject van de VO-academie heeft ingebed in het eigen aanbod, is de scholengroep PCOU Willibrord in Utrecht. Lees hier een toelichting op dit voorbeeld!

Onze focus in 2024

Naast de huidige trajecten is de focus op meer toestroom en doorstroom van (nieuwe team- en afdelings)leiders in scholen. Voor bestuurders richt de VO-academie zich specifiek doorontwikkeling van collegiale bestuurlijke visitatie en ‘de blik van buiten’ via het intersectorale programma.

Binnen de VO-raad richt de VO-academie zich op samenwerken en delen van kennis om professionalisering te ontwikkelen voor de grotere sectorthema's zoals SHRM of digitalisering. Hiermee versterken we het samenspel tussen schoolleider en bestuurder. Het netwerk van coaches en intervisiebegeleiders zetten we breder in, ten behoeve van de sector.

Binnen en buiten de sector deelt de VO-academie haar kennis en expertise voor meer professionalisering van leiderschap in samenwerkingen, bijvoorbeeld in huisacademies. Met schoolleidersopleidingen verkennen we een nieuwe vorm van professionalisering voor zeer ervaren schoolleiders, waarbij leiderschapsontwikkeling wordt gekoppeld aan sectorbrede vraagstukken en de complexe uitdagingen waarmee het onderwijs te maken heeft. Zoals bijvoorbeeld kansengelijkheid, lerarentekort en flexibilisering van onderwijstijd.