Een leerdoelenwand als voorbereiding op de bovenbouw

19 november 2020

Op Agora Liemers zoekt coach Anke Swanenberg samen met haar collega’s de ruimte op in het PTA, zodat deze beter aansluit bij de onderwijsvisie van de school. Om de onderbouwleerlingen op een goede manier voor te bereiden op het PTA in de bovenbouw, is er in de Agora-ruimte op school een grote leerdoelenwand gemaakt.

Aansluitend op de herinrichting van het PTA is Anke bezig met de overgang van onderbouw naar bovenbouw in het Agora-onderwijs. Deze overgang moet volgens Anke soepeler verlopen: “In de onderbouw kan en mag veel en als leerlingen in de bovenbouw komen, gooi je ze ineens in het diepe met veel strengere regels. Ik vind het daarom belangrijk om in de onderbouw aan de leerlingen duidelijk te maken welke kennis en vaardigheden er van hen verwacht wordt in de bovenbouw. Ik ben er voorstander van om de leerling zo veel mogelijk vrijheid te geven in de manier waarop hij of zij leert, maar wel binnen bepaalde kaders.” Om de onderbouwleerlingen op een goede manier voor te bereiden op het PTA in de bovenbouw, is er in de Agora-ruimte op school een grote leerdoelenwand gemaakt. Aan deze wand hangen kaarten waar alle 58 kerndoelen van SLO opstaan.

Inspiratie

De leerdoelenwand is bedoeld om inspiratie op te doen over wat je kan leren als leerling. De leerdoelen kunnen helpen om een leervraag van een leerling te verbreden en te verdiepen. Daarnaast biedt het houvast voor leerlingen om zichtbaar te maken op welke leergebieden en in welke vaardigheden ze zijn gegroeid. Anke: “De leerdoelenwand is echt een hulpmiddel voor leerlingen. Want hoe kun je een leervraag hebben over een onderwerp dat je nog niet kent? Laatst hoorde ik bijvoorbeeld een leerling zeggen: ‘Hé, wat interessant: het dopplereffect’.”

Ik gebruik de leerdoelenwand niet elke dag, maar het is soms wel handig om ideeën op te doen over wat ik kan leren. Het is fijn dat ik zelf kan kiezen hoe ik deze kaarten gebruik.

Lianne Leerling

Doorontwikkeling

Anke vertelt dat de wand er nog maar een paar weken voor de corona-maatregelen hing. Ze merkte dat leerlingen er langzaamaan meer gebruik van gingen maken. Anke: “We kijken nu hoe het leerlingen bevalt en hoe we de kaarten dit schooljaar kunnen verbeteren. We merken bijvoorbeeld dat het voor sommige leerlingen nog lastig is om van een kerndoel een challenge te maken. We willen daarom tips toevoegen op de kaarten over hoe ze dat kunnen aanpakken en welke bronnen ze hierbij kunnen gebruiken. Ook willen we op de kaarten meer de verbinding tussen verschillende vakken leggen, zodat leerlingen bepaalde leerdoelen niet alleen aan afzonderlijke vakken koppelen.”

Op Agora Liemers zoekt coach Anke Swanenberg samen met haar collega’s de ruimte op in het PTA zodat deze ook beter aansluit bij de onderwijsvisie van de school. In dit artikel legt Anke uit hoe ze dit aanpakken.