Harald Huijssoon: ‘Schoolleider zijn is een ambacht’ 

05 december 2022

De schoolleider heeft een belangrijke rol als het gaat om onderwijskwaliteit, zo staat in de Sectorrapportage VO. Harald Huijssoon, locatiedirecteur van het Bonhoeffer College in Enschede, is zich daar terdege van bewust: ‘Je kunt, nee, móet het verschil maken.’ 

“Schoolleider zijn is echt uitdagend werk”, valt Huijssoon meteen met de deur in huis. “Je bent de hele dag aan het communiceren en verbindingen aan het leggen tussen mensen. Collega’s, ouders, andere stakeholders. Hier op school hebben we de afgelopen jaren met de teamleiders een traject ‘Authentiek verbindend leiderschap’ gedaan. Dat draait erom dat je je persoonlijk leiderschap op orde hebt, dat je jezelf kent en weet waar je kwaliteiten en valkuilen liggen. En dat je daarop aanspreekbaar bent. Dat zijn allemaal competenties die je nodig hebt om dit werk goed te kunnen doen.”

Verbinding

Huijssoon geniet er elke dag van om middenin de school te staan, in alle hectiek van de dag. En er gebeurt elk jaar wel weer iets wat hij nog niet eerder heeft meegemaakt: “Geen dag is hetzelfde. Dit schooljaar gaan we verbouwen. Dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak in je loopbaan als schoolleider. De verbouwing is nodig om het onderwijs dat we willen bieden, ook mogelijk te maken. En er ligt ook een behoorlijke verduurzamingsopgave. Je met heel veel mogen bezighouden en bemoeien, dat is denk ik de kern van mijn werk.”

Je moet je als schoolleider in de mensen om je heen kunnen en willen verdiepen.

Harald Huijssoon Schoolleider Bonhoeffer College in Enschede

Verbinding en ontmoeting zijn voor Huijssoon elke dag weer belangrijk. “Je moet je als schoolleider in de mensen om je heen kunnen en willen verdiepen. Dan ga je je aan mensen verbinden en kun je elkaar helpen.”

Dromen

Huijssoon vindt het beroep van schoolleider nog steeds heel aantrekkelijk. “Schoolleider zijn is een ambacht. Voor een deel kun je het leren, maar een aantal competenties moeten ook in je karakter zitten, denk ik. Je moet het leuk vinden om met mensen te werken en problemen op je bordje te krijgen. Je moet tegen een stootje kunnen en niet bang zijn om op een podium te gaan staan als dat gevraagd wordt.”

Natuurlijk komen er daarnaast nog allerlei andere dingen bij het beroep kijken, zoals wet- en regelgeving, huisvesting, financiën, operationele zaken. “Maar je moet ook kunnen dromen. Dat is echt een kerncompetentie. Waar moet het onderwijs naar toe?”

Onderwijs maak je samen, het is een collectieve ambitie.

Harald Huijssoon

Toen Huijssoon begon in zijn huidige baan, was de basis niet op orde. “Daar hebben we vervolgens met elkaar twee jaar aan gewerkt. Dan zit je als schoolleider echt midden in het primaire proces. Daarna zijn we begonnen met visieontwikkeling, samen met leerlingen en ouders. Die visie staat op twee A4’tjes. Geen dikke dossiers, daar geloof ik niet in. We kijken nu hoe die visie in de school zichtbaar is, bij leraren, leerlingen en schoolleiding. Dat doen de teamleiders. Onderwijs maak je samen, het is een collectieve ambitie.”

Afwisselend

Na twee jaar corona is volgens Huijssoon voor veel mensen duidelijk geworden hoe belangrijk het werk van schoolleiders is. “We stonden midden in de crisis en er kwam heel veel regelwerk op onze schouders terecht. Bij ons op school hebben we laptops meegegeven en noodopvang georganiseerd. En gaandeweg hebben we samen op school ontwikkeld hoe je op afstand via het scherm lesgeeft. Al dat werk was heel afwisselend en nooit saai. Stiekem vond ik het best leuk en heb ik heel veel geleerd.”

Wat neemt Huijssoon mee van die periode in zijn werk nu? “Dat je nooit in paniek moet raken en vooral met je mensen in contact moet blijven. Als je iets niet weet: leg open en eerlijk het probleem uit. Ik pretendeer niet dat ik alles weet, samen weet je veel meer. Dan heb je bovendien meteen draagvlak voor de gekozen oplossing georganiseerd.”

Waardering

Toch zou de waardering voor het beroep schoolleider nog wel wat beter kunnen, vindt Huijssoon. “Daarom werk ik ook graag mee aan de oprichting van een nieuw schoolleidersplatform. Ik wil graag een ambassadeur zijn voor onze beroepsgroep, wil me inzetten voor structurele erkenning. We zijn tot op heden slecht georganiseerd en worden niet als groep gezien. Om een voorbeeld te geven: aan de cao-tafel is het decennialang niet gegaan over schoolleiders. We hadden daar geen positie. Pas bij de laatste cao hebben we speciaal voor schoolleiders een schoolleidersbeurs kunnen realiseren.”

Complex

Hij merkt ook dat niet iedereen een goed beeld heeft van wat er tegenwoordig van een schoolleider wordt gevraagd. “Het beeld dat mensen van ons beroep hebben, zou veel positiever geladen kunnen worden. Waar de schoolleider vroeger een leraar was die doorgroeide naar coördinerende taken, is dat allang niet meer zo eenvoudig. De maatschappij is zoveel complexer geworden. Daarom moeten we de begeleiding en opleiding van startende schoolleiders ook verbeteren. Nu krijgt 45% van hen geen inwerkprogramma.”

“Als schoolleider moet je snel verbindingen kunnen leggen om de missie en visie van je school te kunnen laten slagen. Op dat punt kun je het verschil maken. Móet je het verschil maken. Je hebt rechtstreeks invloed op de kwaliteit van het onderwijs op je school. Dat voel ik elke dag.”