Het schoolontwikkelingstraject

31 januari 2024

In 2024 - 2025 kosteloos persoonlijke ondersteuning ontvangen bij een ontwikkeling op jullie school? Begin 2024 gaan de deuren weer open voor scholen die willen meedoen aan het schoolontwikkelingstraject. Je kunt je nu aanmelden!

 

Over het schoolontwikkelingstraject

Voortgezet Leren biedt scholen in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan een schoolontwikkelingstraject. Tijdens dit traject gaat een groep scholen gedurende een jaar aan de slag met een eigen ontwikkelvraag. Het doel van het traject is het verder brengen van een onderwijs- of organisatieontwikkeling op jouw school. Het traject biedt:

  • Procesbegeleiding bij jullie schoolontwikkeling, volgens de methodiek Aanpak schoolontwikkeling
  • Kennisuitwisseling met andere scholen die ontwikkelen op hetzelfde thema
  • Ondersteuning van (peer) experts
  • Diverse praktische (onderzoeks)instrumenten die je direct kan inzetten

 

"Onze werkgroep is blij met de frisse blik die de leden uit de ontwikkelgroep met zich meebrengen. Door de begeleiding binnen het traject zijn er deadlines vastgesteld en duidelijke stappen gezet." 

- Sander Vos, Munnikenheide College (2022).

 

 

 

Binnen het schoolontwikkelingstraject kunnen scholen zich inschrijven voor vijf thema's om gericht aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkelvraag. Dit zijn:
Motivatie van leerlingen

Structureel inzetten op het stimuleren van motivatie van leerlingen bij het leren. 

Betekenisvolle leeromgeving

Creëren van een gevarieerde en inspirerende leeromgeving om het leerproces van leerlingen te verbeteren. 

Welbevinden van leerlingen

Een positieve en ondersteunende schoolomgeving om het welbevinden van leerlingen te verbeteren. 

Samenwerken in teams

Komen tot een duurzame en effectieve samenwerking in een professionele organisatie.  

Formatief werken

Stappen zetten in formatief werken. Hierbij ligt de nadruk op het leerproces van de leerlingen.

Anders

Ben jij bezig met een ander thema dat nog niet is genoemd? Schrijf je dan in voor deze categorie. De thema's hiervoor liggen nog open, en kunnen mogelijk worden ingevuld met een ontwikkelvraag van jouw school. Denk hierbij aan ontwikkelvragen zoals hoe je leesonderwijs vormgeeft in de school, of hoe je als school omgaat met flexibele leerroutes.

Als er voldoende scholen zijn met een vergelijkbare ontwikkelvraag zal er een groep worden samengesteld.  

 

Aanpak schoolontwikkeling

Ontwikkelen in de school is een cyclisch en continu proces, waarbij je verschillende fasen doorloopt. Dit doe je tijdens dit traject met behulp van de Aanpak schoolontwikkeling. Door onder begeleiding aan de slag te gaan met dit instrument, bepaal je eerst welke bouwstenen voor een duurzame ontwikkeling bij jullie op school al aanwezig zijn en welke bouwstenen extra aandacht nodig hebben. Vervolgens gaan jullie langs elke fase uit het instrument. Bij elke fase horen relevante hulpvragen, tools, praktijkvoorbeelden én inzichten uit onderzoek.

 

Wat levert het op?

  • Breder draagvlak voor ontwikkeling in de school. 

  • Toegang tot kennis en expertise uit het onderwijsveld. 
  • Jullie zetten concrete stappen in de eigen onderwijs- of organisatieontwikkeling.
  • Meer kennis over veranderprocessen en hoe je deze kunt inzetten om de ontwikkeling verder te brengen. 
  • Meer aandacht voor van en met elkaar leren, zowel binnen de school als tussen scholen. 
  • Uitbreiding van het netwerk van de school voor het delen van ervaringen en advies. 

 

"Er is eindelijk een ontwikkeling in gang gezet na jaren lang lobbyen." 

- Frédérique Greidanus en Wanda Bloos, Berg en Bosch College (2022).

 

Praktisch 

 

Aanmelden

Je kunt je nog tot en met 26 april aanmelden, dit kan hier. Vul het aanmeldformulier met in ieder geval twee betrokken collega's in, waaronder in elk geval de schoolleider. (Let op: aanmelden betekent niet dat je automatisch mee zult doen aan het schoolontwikkelingstraject. Er zullen eerst nog intakegesprekken plaatsvinden. Meer informatie hierover zal na jullie aanmelding over de mail volgen.

 

Veelgestelde vragen en meer informatie

Heb je nog andere vragen, of wil je advies op maat? Neem dan contact op met info@voortgezetleren.nl of bel 030-2324880. Of neem een kijkje bij de veelgestelde vragen. Bekijk hier ook ons informatiepakket, om meer te weten te komen over het schoolontwikkelingstraject.