Privacy en informatiebeveiliging bij les op afstand: tips en aandachtspunten

26 maart 2020

Scholen zijn volop bezig om online lessen of andere vormen van leren op afstand te organiseren voor hun leerlingen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij blijft de privacy van leerlingen en de verplichtingen van het schoolbestuur om aan de AVG te voldoen.

Daarnaast zijn er beveiligingsmaatregelen nodig om veilig thuis te werken, ook als leraren of leerlingen bijvoorbeeld op een privécomputer of -laptop werken. Betrek daarom altijd de IBP-verantwoordelijke of de functionaris gegevensbescherming van uw bestuur bij de keuzes die u maakt, en communiceer naar uw collega’s bij wie ze met hun vragen terecht kunnen.

Op de website Lesopafstand.nl leest u hoe u dit snel en praktisch kunt regelen. Hieronder benoemen we de belangrijkste aandachtspunten rondom informatiebeveiliging en privacy (IBP) bij onderwijs op afstand.

Wilt u informatie delen en sparren met andere IBP-verantwoordelijken? Meld u dan aan voor de IBP-forum via ibp@kennisnet.nl.


Videochat applicaties: waar moet ik op letten?

  • Er wordt veel gebruik gemaakt van videochatapplicaties. Zo zijn er diverse (gratis) oplossingen beschikbaar, zoals ZOOM, Jitsi en Big Blue Botton. Bekijk bij de keuze van een nieuwe applicatie goed welke gegevens er verzameld worden en wat daarmee gedaan wordt, en betrek uw privacy officer of functionaris gegevensbescherming hierbij. Diverse experts waarschuwen dat lang niet alle aanbieders transparant zijn welke gegevens zij verzamelen. Kennisnet adviseert zelfs om Zoom niet te gebruiken en op zoek te gaan naar een veiliger alternatief.
  • Op Lesopafstand.nl vindt u een overzicht van de privacy-eigenschappen van een aantal videochatapplicaties.
  • Beschikt de school niet over een veilige videochatapplicatie? Het gebruiken van consumentenapps zoals Facetime, Whatsapp en Skype wordt door Kennisnet afgeraden. De voorwaarden van deze platforms zitten namelijk heel anders in elkaar, waardoor er veel ruimte is voor deze platforms om beeldmateriaal van leerlingen te delen met andere partijen.
     

Educatieve tools en apps

Het internet staat vol met gratis tools en apps. Daarnaast worden scholen benaderd door uiteenlopende initiatieven. Maar, echt gratis is natuurlijk vaak te mooi om waar te zijn. Veel van de bedrijven die deze apps en tools aanbieden komen uit de VS en daar is de AVG niet van kracht. Doorlevering of -verkoop van data met andere partijen is daarom een reëel risico.

  • Tip 1. Gebruik de Appchecker van Kennisnet om na te gaan of je veilig gebruik kunt maken van de educatieve tool of app.
  • Tip 2. Gebruik bij voorkeur een oplossing van een partij die is aangesloten bij het 'Convenant digitale onderwijsmiddelen' (privacyconvenant.nl).
     

Ga voor meer informatie naar 'Privacy en beveiliging' in het linkermenu op Lesopafstand.nl.

Communiceer online gedragsregels

Met de uitbreiding van de school naar het digitale domein is het advies om net als in de fysieke school, hier ook gedragsregels vast te leggen en te communiceren aan ouders en leerlingen. Een regel kan zijn dat er geen opnames worden gemaakt van videochats met leraren en medeleerlingen. Denk ook aan de afspraak dat door de leraar opgenomen filmpjes eigendom zijn van de school of de leraar en dat leerlingen deze dus niet mogen gebruiken om te bewerken of zelf te delen. Zelfs regels over online gedrag kunnen hierin worden opgenomen. Denk hierbij aan instructies voor veilig inloggen bij verschillende producten, hoe de software te gebruiken, en hoe om te gaan met apps die om persoonsgegevens vragen.

Ga voor meer informatie naar 'Privacy en beveiliging' in het linkermenu op Lesopafstand.nl.
 

Op de themapagina 'Privacy en informatiebeveiliging' vindt u meer informatie over IPB en de AVG en beschikbare ondersteuning op dit vlak.