Staat van de Schoolleider 2023

10 mei 2023

Op woensdag 10 mei 2023 presenteerde inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers De Staat van het Onderwijs 2023, tijdens het gelijknamige congres. Aansluitend daarop overhandigde schoolleiders Melanie Brandenburg (directeur van Vonk en lid van de Adviesraad van Schoolleiders binnen de VO-raad) en Bas Vernooij (meerscholendirecteur SCOPE scholengroep en lid van de ledenraad van AVS) de facsheet 'Staat van de Schoolleider 2023' aan de ministers. De factsheet geeft inzicht in het vak schoolleider, de uitdagingen die er zijn en de kansen die er liggen om het schoolleiderschap te versterken.

 

De Staat van de Schoolleider is tot stand gekomen op initiatief van de VO-raad en Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en in samenwerking met een redactieraad van schoolleiders uit het voortgezet en primair onderwijs. De Staat beschrijft de mooie en betekenisvolle kanten van het vak van schoolleiders, maar laat tegelijk de veeleisendheid zien. Vier kernvraagstukken komen aan bod; schoolleiderstekort, begeleiding van startende schoolleiders, professionalisering en het samenspel tussen schoolleiding en bestuur. Bij elk vraagstuk wordt een aantal oplossingsrichtingen geschetst voor beleid, besturen en schoolleiders zelf.

Aandacht voor schoolleiderschap

Tijdens de workshop ‘Staat van de Schoolleiders 2023’ worden de kernvraagstukken verder toegelicht. John Hausman (rector DaCapo Collega en lid van de stuurgroep van het schoolleidersplatform in oprichting) licht toe hoe de VO-raad de versterking van de positie en professionalisering van schoolleiders in het VO verder vormgeeft via de ontwikkeling van Schoolleiders VO. Lambert van der Ven (beleidsadviseur Onderwijskwaliteit en Leiderschap bij AVS) benadrukt de noodzakelijke aandacht voor het schoolleiderstekort, met een positieve invalshoek. Hoe zorgen we in Nederland voor meer waardering, erkenning en ondersteuning van het vak van de schoolleider?

Opbrengsten workshop 'Staat van de Schoolleider 2023'

Tijdens de workshop 'Staat van de Schoolleider 2023' gingen deelnemende schoolleiders, bestuurders en beleidsmakers met elkaar in gesprek. Samen haalden zij goede praktijkvoorbeelden en inspirerende ideeën op om het schoolleiderschap in het primair en voortgezet onderwijs verder te versterken.

 

infografiek staat van de schoolleider

infografiek staat van de schoolleider