Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA): gegevensuitwisseling rond overstap naar mbo

07 december 2021

Vo-scholen (vmbo, pro, vso en vavo) en mbo-instellingen zijn wettelijk verplicht om jaarlijks gegevens uit te wisselen over de leerlingen die naar verwachting naar het mbo overstappen. Met de ict-voorziening VVA (Voorziening Vroegtijdig Aanmelden) kunnen zij dit op een veilige manier digitaal doen. Op deze pagina leest u meer over de werking van de VVA en de beschikbare ondersteuning voor scholen hierbij.

Verplichte jaarlijkse aanlevering gegevens tussen 1 oktober en 1 februari 

Scholen (vmbo, pro, vso en vavo) dienen jaarlijks tussen 1 oktober en 1 februari gegevens aan te leveren over de leerlingen die naar verwachting naar het mbo overstappen. De mbo-instellingen leveren op hun beurt gegevens aan over de jongeren die zich bij hen hebben aangemeld. De wettelijke verplichting is sinds 1 september 2020 vastgelegd in de regeling ‘Gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo’.

Met het uitwisselen van gegevens kunnen overstappende leerlingen op de voet gevolgd worden, en krijgen decanen en anderen binnen de school snel inzicht in het verloop van het aanmeldproces van leerlingen. Gemeenten ontvangen eveneens een signaal als het aanmeldproces van een jongere stagneert. Door de landelijke dekking blijven ook de leerlingen in beeld die zich buiten de regio aanmelden bij een mbo-opleiding.

Over de VVA

De gegevensuitwisseling over potentiële mbo-leerlingen vindt plaats via de Voorziening Digitaal Aanmelden (VVA). Deze ict-voorziening is ontwikkeld door de VO-raad, MBO Raad, de VNG, Ingrado, saMBO-ICT en het ministerie van OCW, samen met Kennisnet en de Coöperatie MBO Voorzieningen en het Inlichtingbureau. 

Hoe kunt u gebruikmaken van de VVA? 

Scholen kunnen hun eigen leerlingadministratiesysteem gebruiken voor het versturen en ontvangen van de informatie, via een koppeling met het VVA-systeem. 

 

Presentaties webinar 'Aan de slag met VVA' 
Op 13 december organiseerde Kennisnet in samenwerking met de VO-raad een webinar ‘Aan de slag met VVA’. Hierbij was er - naast algemene informatie rond de VVA - met name aandacht voor de koppeling van de VVA met de leerlingadministratiesystemen Somtoday en Magister. Zie de onderstaande presentaties: 

Presentatie webinar 'Aan de slag met VVA': algemene informatie 
- Presentatie deelsessie VVA in Somtoday
- Presentatie deelsessie VVA in Magister

Q&A over het algemene deel
Q&A deelsessie VVA in Somtoday
Q&A deelsessie VVA in Magister

Artikel 'Wat moeten decanen weten over de VVA?'