13 februari 2017

De week van 6 t/m 12 februari 2017

Het was een levendig debat op 6 februari jl. In Nieuwspoort gingen 6 onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer met elkaar in debat over het Zes-puntenplan van de Stichting van het Onderwijs. De verschillen tussen de partijen waren beperkt en overzichtelijk. Dat lijkt al gauw saai, maar ik vond het vooral hoopgevend. Zoals het ook hoop voor de toekomst geeft dat de vakbonden en de sectorraden, van het po tot en met de universiteiten, elkaar in de Stichting van het Onderwijs hebben gevonden op 6 wezenlijke punten voor de nabije toekomst. Het gaat dan vooral om een basisvoorziening voor jonge kinderen vanaf 2 jaar, meer flexibiliteit om de samenwerking tussen de sectoren te bevorderen en de overgangen in ons stelsel (denk aan vroegselectie) te verbeteren, betere samenwerking met de lerarenopleidingen en versterking van de positie van de docent om het vak aantrekkelijker te maken.

Het idee van ons allen in de Stichting was om niet af te wachten waar een nieuwe coalitie mee komt, maar zelf het initiatief te nemen. We hebben in de diverse sectoren in de afgelopen jaren onze strategie uitgestippeld en nu gaat het er om continuïteit te betrachten, waarbij gerichte investeringen nuttig en nodig zullen zijn.
 
Wie de 6 punten goed leest, zal denken: is dat nu groot nieuws? Misschien is het wel goed dat dit niet het geval is. Het werken aan beter onderwijs met beter toegeruste docenten is een kwestie van lange adem. De horizon van de scholen en instellingen strekt verder dan die van gekozen volksvertegenwoordigers. Het nieuws is vooral DAT er een gezamenlijk plan ligt van de partners uit het onderwijsveld zelf.

Je zou zeggen: daar kan een nieuwe regering niet omheen. Niet dat we de pretentie hebben het laatste woord te spreken en natuurlijk zullen partijen hier en daar een eigen accent leggen, maar de kwaliteit van het onderwijs op alle niveaus is gediend met een regeerakkoord waarin de richting die in de afgelopen periode is ingezet, wordt versterkt en niet verzwakt of fundamenteel gewijzigd. Leerlingen en studenten hebben baat bij continuïteit en voorspelbaarheid in de richting waarin het onderwijs zich verder verbetert. Dat de 6 politici niet wezenlijk van mening verschilden is winst. Het biedt hoop dat de voorspelde lastige formatie niet zal vastlopen op de onderwijsparagraaf. Niet in de laatste plaats omdat wij vanuit het veld zelf de richting hebben aangegeven.