Werkvorm Boom van succes

17 maart 2023

Heeft jouw team een impuls nodig om verder te gaan met een onderwijsontwikkeling? Gebruik dan de boom van succes. Dit instrument maakt dat je team zich richt op nieuwe ideeën, bereidheid en betrokkenheid om samen te werken zodat je ideeën kunt realiseren.

Met dit instrument spreek je met jouw team over wat je wilt in plaats van wat je niet wilt, zodat jullie weten waarom en waar jullie naartoe willen. Door een positieve benadering te gebruiken, neem je afstand van de negatieve emoties en associaties ten aanzien van de verandering. Door aan te sluiten op de wensen, ambities en mogelijkheden die de verandering mogelijk maken ontstaat er energie: je weet waarom je deze ambitie waar wil maken.

Hiervoor zet je dit instrument in

Jullie starten een ontwikkeling binnen de school en hebben geconstateerd dat er een verandering nodig. Of jullie zijn net gestart met een onderwijsontwikkeling en merken dat de energie en betrokkenheid verslapt. Of jullie hadden ooit een goed idee met een gedragen plan van aanpak wat nu op weerstand stuit. Nu wil jouw team met een positieve benadering (weer) energie in het project krijgen.

Hoe werkt het?

Download het stappenplan en het werkblad de boom van succes en werk samen aan een positieve benadering van jullie opdracht.  Met behulp van deze tool:

  • Richt je de aandacht op drijfveren en motivatie van de verandering
  • Stimuleer je creativiteit en innovatie binnen de werkgroep
  • Creëer je een positieve ontwikkelrichting en energie om in beweging te komen

Meer weten?

Wil je meer weten, heb je vragen of feedback over het stappenplan? Mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80. En bekijk ook de andere tools.