Overzicht instrumenten voor schoolontwikkeling

28 maart 2023

Deze instrumenten kan je zelf gebruiken op jouw school. Breng bijvoorbeeld het gesprek over eigenaarschap van leren op gang of onderzoek hoe leerlingen en collega’s een ontwikkeling op school ervaren.

Weet je nog niet welke instrument geschikt is? Klik op de uitklapmenu's om meer te lezen of gebruik de flowchart met alle onderzoeksinstrumenten van Voortgezet Leren.

 

Stappenplannen
Stappenplan communicatiestrategie bepalen

Wanneer je op jouw school bezig bent met een ontwikkeling of verandering is het belangrijk dat je communicatie op orde is. Je wilt natuurlijk graag dat docenten, leerlingen en ouders op het goede moment op de hoogte zijn en mee kunnen denken over de ontwikkeling van de school. Maar hoe zorg je dat je de juiste mensen op het juiste moment meeneemt? Met dit stappenplan krijg je aan de hand van de trap van Quirke inzicht in hoe je dat doet.

Naar de tool

Stappenplan communiceren over schoolontwikkeling

Hoe creëer je draagvlak en krijg je collega’s mee in een ontwikkeling op school? Een helder verhaal is hiervoor cruciaal. Hiermee kun je duidelijk maken waarom jullie de ontwikkeling doorvoeren, hoe jullie dit gaan doen en wat daarvoor moet gebeuren. Doorloop dit stappenplan en ontdek hoe je samen met collega’s een duidelijk verhaal maakt over een ontwikkeling op jullie school.

Naar de tool

Stappenplan ontwikkelvraagstuk analsyeren

Jullie gaan een ontwikkeling starten binnen de school. Jullie hebben een duidelijke visie geformuleerd waar jullie naartoe willen en waarom deze ontwikkeling (de probleemstelling) noodzakelijk is. Met een werkgroep gaan jullie aan de slag. Maar wat behelst dit vraagstuk allemaal? Wie zijn de betrokkenen en belanghebbenden in dit vraagstuk? Door het vraagstuk goed te analyseren kun je met focus aan de schoolontwikkeling beginnen, en op de juiste plek de juiste interventies inzetten.

Naar de tool

Format opdrachtformulering opstellen

Jullie gaan een ontwikkeling starten binnen de school. Jullie hebben een duidelijke visie geformuleerd waarom deze ontwikkeling noodzakelijk is en willen graag met een werkgroep aan de slag. Maar wat moet deze werkgroep precies doen, hoe worden ze gefaciliteerd en wat moeten ze bereikt hebben aan het einde van het schooljaar? Door de opdracht van de werkgroep helder op te stellen kun je met duidelijkheid aan de schoolontwikkeling beginnen en heb je iets om tijdens het traject naar terug te grijpen.

Naar de tool

Stappenplan visiesessie

Jullie hebben een wens, idee of ambitie voor een verandering en willen daarmee starten in de school. Dan is het belangrijk om het met elkaar te hebben over wat dit plan precies betekent. Waarom doen we dit? Wat is onze verandervisie? En hoe kunnen we de ambitie concreet maken?

Naar de tool

Visiesessie met leerlingen

Je hebt als school een heldere visie op leren en onderwijs. Maar hoe kijken de leerlingen daar eigenlijk zelf tegenaan? Met de visiesessie van Schoolleiders voor de Toekomst geef je leerlingen de ruimte om hun eigen visie op onderwijs te verwoorden. Deze visie delen zij vervolgens met leraren en schoolleiding in hun eigen toekomstexpositie. Een mooi startpunt om vaker leerlingen te betrekken bij de toekomst van het onderwijs op je school!

Naar de tool

Stappenplan SMART jaardoel opstellen

Jullie gaan een ontwikkeling starten binnen de school. Daarvoor hebben jullie een verandervisie en doelen geformuleerd. Maar wat willen jullie precies bereikt hebben eind van het jaar? Door het SMART formuleren van het jaardoel kunnen jullie de ambitie concreet en meetbaar maken. Ontdek aan de hand van dit stappenplan hoe je dit doet.

Naar de tool

Stappenplan succes- en faalfactoren analyseren

Jullie gaan een ontwikkeling starten binnen de school. Daarvoor hebben jullie een verandervisie en doelen geformuleerd. Maar wat willen jullie precies bereikt hebben eind van het jaar? Door het SMART formuleren van het jaardoel kunnen jullie de ambitie concreet en meetbaar maken. Ontdek aan de hand van dit stappenplan hoe je dit doet.

Naar de tool

Stappenplan SWOT-analyse & confrontatiematrix

Jullie hebben een wens, idee of ambitie voor een ontwikkeling en willen daarmee starten in de school. Als je hiermee aan de slag gaat, is het belangrijk om van tevoren de beginsituatie van de school in kaart te brengen. Vanuit dat startpunt kun je onderbouwde keuzes maken voor de ontwikkeling.

Naar de tool

Stappenplan succesinterview

Met je team, werkgroep of sectie terugblikken op een bepaalde periode of ontwikkeling? Het stappenplan succesinterview staat op een constructieve manier stil bij een succesmoment om vanuit daar vervolgstappen te bepalen. Zo ga je op zoek naar positieve drijfveren die energie en plezier opleveren binnen de samenwerking. Deze intervisiewerkvorm haalt de sterke punten en de kracht van het team naar boven. Zo laat je jouw team ervaren waar jullie op kunnen voortbouwen, wat energie voor het individu en het team oplevert, waar je collega’s toe in staat zijn en waar jullie warm voor lopen.

Naar de tool

Stappenplan projectplanning maken

Jullie hebben een duidelijke ambitie geformuleerd en gaan een ontwikkeling starten binnen de school. Maar hoe pak je dat precies aan? Waar moet je beginnen? En welke acties ga je precies wanneer ondernemen? Het maken van een projectplanning kan uitkomst bieden. Met dit stappenplan ontdek je hoe je samen met collega’s een projectplanning maakt.

Naar de tool

Formulier voortgang innovatietraject

Wil je het gesprek binnen je school aangaan over de voortgang van je innovatietraject? Met dit formulier krijg je inzicht in hoe je ervoor staat en bekijk je samen waar actie nodig is.

Naar het formulier

Checklist borgen in de school

Om ervoor te zorgen dat ontwikkelingen beklijven, is het belangrijk om deze te borgen in je schoolorganisatie. De checklist ‘Borgen in de school’ bevat aspecten die belangrijk zijn bij het borgen van een ontwikkeling en helpt je om in kaart te brengen welke aanvullende acties nodig zijn.

Naar de checklist

Actie-onderzoek door leerlingen

Met het actie-onderzoek van Schoolleiders voor de Toekomst kun je samen met leerlingen een volgende stap zetten in een ontwikkeling op jullie school. Het idee is dat leerlingen onderzoek gaan doen in de school. Dit onderzoek is toegespitst op de specifieke innovatie waar jullie mee bezig zijn. Je komt er met dit actie-onderzoek achter wat volgens leerlingen goed werkt en wat er beter kan.

Naar de tool

Motivatie-motor

Als schoolleider wil je leraren de kennis en tools aanleveren die ze nodig hebben om hun onderwijs steeds beter te maken. Motivatie, en de onderliggende aspecten autonomie, competentie en verbondenheid, zijn belangrijke voorspellers van de succesvolle ontwikkeling van onze leerlingen. Gemotiveerde leerlingen leren makkelijker, halen betere resultaten en gaan met meer plezier naar school. De Motivatie-motor is een wetenschappelijk onderbouwd en cyclisch reflectie-instrument dat leraren kan helpen om aan de juiste knoppen te draaien zodat leerlingen (meer) gemotiveerd raken om te leren.

Naar de tool

Zelfregulatietool

Meet het vermogen tot zelfregulatie van leerlingen met dit instrument. Je krijgt hiermee een indruk van het vermogen om bewust of onbewust gedragskeuzes te maken die het leren kunnen ondersteunen. Zelfregulatie omvat veel domeinen, zoals van tevoren nadenken over een taak, plannen van werk, motivatie, leerstrategieën toepassen en achteraf een opdracht evalueren.

Naar de tool

Werkvorm boom van succes

Heeft jouw team een impuls nodig om verder te gaan met een onderwijsontwikkeling? Gebruik dan de boom van succes. Dit instrument maakt dat je team zich richt op nieuwe ideeën, bereidheid en betrokkenheid om samen te werken zodat je ideeën kunt realiseren.

Naar de tool

Scans
Scan School als professionele leergemeenschap

De scan 'School als professionele leergemeenschap' laat precies zien hoe het met de lerende cultuur in jouw school staat. Ontdek welke elementen voor een PLG al wel op jouw school aanwezig zijn en aan welke je nog kan werken.

Naar de scan

Scan Onderzoekscultuur in de school

Hoe is het met de onderzoekscultuur in jouw school? Met de scan 'Onderzoekscultuur in de school' bepaal je je positie en acties om een onderzoekscultuur in de school te ontwikkelen.

Naar de scan

Scan leerlingenparticipatie

Wat is de status van leerlingenparticipatie in jouw school? Met de scan leerlingenparticipatie krijg je inzicht in de huidige inspraakmogelijkheden van leerlingen in de school. Door middel van het invullen van twee werkbladen krijg je inzicht in de stappen die je kan zetten rondom leerlingenparticipatie.

Naar de scan

BSL-Ontwerptool

De BSL-Ontwerptool (Begeleiding Startende Leraren) helpt scholen in kaart te brengen aan welke criteria voor een goede begeleiding van startende leraren wordt voldaan en op welke criteria verdere ontwikkeling gewenst is. Dit instrument ondersteunt bij het bepalen van visie en beleid voor de begeleiding van startende leraren en het creëren van de juiste randvoorwaarden voor het goed organiseren ervan.

Naar de scan

Scan formatief evalueren

Starten met formatief werken in jouw school? Of benieuwd of collega's formatief zouden willen werken? De contextscan formatief evalueren geeft duidelijkheid over hoe jouw collega's denken over formatief evalueren in de school?

Naar de scan

Duurzaamheidsmeter

Een onderwijsontwikkeling een duurzame(r) plek in de school geven? Als je aan de slag gaat met onderwijsontwikkeling wil je dat deze ook op de lange termijn daadwerkelijk impact heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Een onderwijsontwikkeling noemen we 'duurzaam' als deze een ‘organisatieroutine’ is geworden. De Duurzaamheidsmeter helpt om obstakels bij het duurzaam borgen van de ontwikkeling in je school te overwinnen.

Naar de scan

Spel
We own the school

We Own The School is een bordspel waarmee je het gesprek over ‘eigenaarschap van leren’ op gang brengt. Door dit spel samen met anderen te spelen, kom je erachter hoe je eigenaarschap op school kunt bevorderen.

Naar het spel

School in beweging

Een ontwikkeling binnen je school in gang zetten is complex. Door dit spel te spelen leer en ervaar je met jouw collega’s welke fasen en aspecten bij een schoolontwikkeling van belang zijn. Download het speelbord en de fiches en print ze. Zorg ervoor dat je een timer bij de hand hebt. In groep(en) van drie of vier personen ga je van start om een schoolontwikkeling in jullie fictieve school succesvol te borgen.

Naar het spel