Aanvraagportaal Schoolleidersbeurs-VO geopend: aanvragen nu mogelijk

01 september 2023

Het aanvraagportaal voor de Schoolleidersbeurs-VO is geopend. Dit betekent dat schoolleiders in het voortgezet onderwijs die willen investeren in hun professionele ontwikkeling en een NVAO geaccrediteerde masteropleiding gaan volgen nu een aanvraag voor de beurs kunnen doen.

De hoofdpunten van de Schoolleidersbeurs-VO op rij:

Welke opleidingen?

  • NVAO geaccrediteerde masteropleidingen in Nederland;
  • Met een minimale studielast van 30 studiepunten (ECTS) voor de gehele opleiding;
  • Die starten op of na 1 augustus 2023.
     

Wat wordt vergoed?

De schoolleidersbeurs bestaat uit een tegemoetkoming voor opleidings- , vervangings- en overige kosten te weten:

  • € 22.500 per studiejaar;
  • Voor maximaal 2 studiejaren;
  • Uitbetaald aan de werkgever.
     

Voor wie?

De schoolleidersbeurs is alleen voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs met een vast dienstverband bij een door OCW bekostigde vo-school die onder de CAO VO valt (vmbo-scholen die onder een ROC vallen zijn de uitzondering hierop). De schoolleider moet om in aanmerking te komen voor de beurs onderwijskundig én organisatorisch leiding geven en draagt personele verantwoordelijkheid. Ook moet de schoolleider een hbo/wo bachelor opleiding hebben afgerond.


Aanvragen Schoolleidersbeurs-VO

Op het aanvraagportaal schoolleidersbeurs-vo.nl vind je de actuele voorwaarden, praktische informatie en kunnen schoolleiders de beurs aanvragen.

 

 

De wens om tot een schoolleidersbeurs te komen was er al geruime tijd. Afgelopen jaren is daar vanuit de beroepsgroep schoolleiders en door organisaties van en voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs steeds vaker op aangedrongen. Zo werd in 2017 in de Schoolleidersagenda van de VO-raad, de toenmalige SRVO en NVS (die nu samengaan in Schoolleiders VO) bij overheid en politiek al gepleit voor de invoering van een ‘sectorbrede professionaliseringsbeurs’ voor schoolleiders.

Binnen de VO-raad heeft de Commissie Arbeidsvoorwaarden schoolleiders daar meerdere jaren een speerpunt van gemaakt in zijn inzet voor de cao-onderhandelingen in het vo. Helaas werd er lange tijd niet voldoende geld vrijgemaakt waardoor OCW, maar ook VO-raad en bonden, niet tegemoet konden komen aan de wens om tot een beurs te komen. We zijn dan ook heel blij dat we er, samen met sociale partners, met het Onderwijsakkoord in geslaagd zijn om € 8 miljoen per jaar voor de beurs vast te leggen.