Centraal examen van start: leerlingen en scholen veel succes gewenst

02 april 2024

Op maandag 1 april is de afnameperiode gestart van de centraal schriftelijke en praktische examens (cspe’s) in de beroepsgerichte profielvakken vmbo. Ook de flexibele digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg (bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) zijn van start gegaan. De VO-raad wenst alle leerlingen en hun scholen de komende periode veel succes!

De afnameperiode voor de cspe's en de flexibele digitale examens loopt tot en met vrijdag 19 juli. 

Vanaf 14 mei beginnen ook de leerlingen uit vmbo gl/tl, havo en vwo aan hun centrale examens. Deze schriftelijke examens lopen tot en met dinsdag 25 juni (eerste en tweede tijdvak).

In totaal nemen circa 191.000 leerlingen dit jaar deel aan de centrale examens, waarvan circa 15.000 uit vmbo-bb, 27.000 uit vmbo-kb en 54.000 uit vmbo gl/tl. Daarnaast zijn er ruim 55.000 examenkandidaten havo en 39.000 examenkandidaten vwo.

Voor meer gedetailleerde informatie over de centrale examens dit schooljaar: zie de op 27 maart verschenen persmap van het CvTE.

Protocollen 

Eind maart publiceerde de VO-raad de protocollen centraal examen 2024. Hierin staan de wettelijke voorschriften voor de examens uitgewerkt. Met het ter beschikking stellen van deze protocollen wil de VO-raad de schoolleiding, examensecretarissen en docenten een hulpmiddel in handen geven om de voorbereiding, afname en beoordeling van de examens zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
 

Voor vragen over de wet- en regelgeving rond de centrale examens is het Examenloket beschikbaar. Voor vragen over de protocollen kan je terecht bij de helpdesk van de VO-raad. Zie ook onze webpagina over examinering.