Dialoogbijeenkomst Toekomst van ons Onderwijs: hoe geven we ieder kind al vroeg een sterke start?

13 februari 2020

Op 13 februari vond de tweede dialoogbijeenkomst rond het discussiestuk ‘Toekomst van ons Onderwijs’ plaats. Deze keer stond de vraag centraal hoe we jonge kinderen een sterke vroege start kunnen geven.

Hoe jonger het kind is waarin wordt geïnvesteerd, hoe meer profijt zowel kind als samenleving daarvan hebben. Vandaar het idee in het discussiestuk om een basisvoorziening te creëren die voor alle jonge kinderen toegankelijk is en waar ze zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Ongeacht wie hun ouders zijn of wat die doen. Ook kinderen die nu naar de Voorschoolse Educatie (VE) gaan, zouden hiervan gebruik kunnen maken, waarbij de overheid de eerste 16 uur per week betaalt. De instapleeftijd, die voor VE nu op 2,5 jaar ligt, mag omlaag.

Op basis van 3 stellingen gingen de tafelgasten en het publiek hierover verder met elkaar in dialoog:

  1. Alle kinderen hebben ongeacht een eventuele taalachterstand recht op toegang tot voorschoolse educatie. 
  2. Een doorgaande ontwikkellijn kan alleen slagen als kinderopvang en school als één geïntegreerd geheel worden gezien.
  3. De opleidingen tot pedagogisch medewerker, basisschoolleraar en onderwijsassistent moeten meer geïntegreerd worden.

De drie tafelgasten waren: 

  • René Peeters: bestuurlijk aanjager samenwerking onderwijs/kinderopvang, zorg en jeugd;
  • Jos van Zutphen: ontwerper en directeur van speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden;
  • Magda Heijtel: directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

In dit e-magazine krijgt u een sfeerimpressie van de dialoogbijeenkomst, leest u interviews met de tafelgasten en bezoekers en kunt u het verslag van de discussie teruglezen.

Neem ook deel aan de dialoog!

Wilt u ook meepraten over de toekomst van ons onderwijs? In februari en maart vindt nog een aantal landelijke dialoogbijeenkomsten plaats: 

U kunt uw bijdrage aan de dialoog ook via de website van Toekomst van ons Onderwijs sturen.