Dialoogbijeenkomst Toekomst van ons Onderwijs: levendige discussie over de toegang tot onderwijs en gelijke kansen

11 februari 2020

Maandag 10 februari vond op het ROC Mondriaan in Den Haag de eerste dialoogbijeenkomst in het kader van het discussiestuk ‘Toekomst van ons Onderwijs’ plaats. Drie tafelgasten gingen met elkaar de discussie aan over de toegang tot onderwijs en gelijke kansen. Samen met het aanwezige publiek ontstond er een levendige en interessante discussie.

De drie tafelgasten die met elkaar in discussie gingen, waren:

  • Hanke Korpershoek, onderwijskundige en universitair hoofddocent aan het GION Onderwijs/Onderzoek instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen;
  • Sylvia Pronk, interim directeur bij De Haagse Scholen;
  • Louise Elffers, lector 'Kansrijke schoolloopbanen' aan de HvA en universitair docent onderwijswetenschappen aan de UvA.
     

De discussie werd geopend met de vraag waarom het belangrijk is om aan onderwijsgelijkheid te werken. De tafelgasten waren het hier al snel over eens; dit is noodzakelijk omdat het huidige onderwijsstelsel resulteert in ongelijke leerkansen in het onderwijs voor leerlingen met verschillende niveaus en achtergronden. Zij benadrukten wel dat niet overal ongelijke kansen zijn; het gaat op veel scholen ook goed. De vraag die tijdens de discussie ontstond is of het onderwijssysteem moet worden aangepakt, of juist de uitvoering ervan.Het publiek deed actief mee aan de discussie, aan de hand van drie stellingen:

  1. Door uitstel van definitieve selectie tot ongeveer 15 jaar geven we alle leerlingen een eerlijke kans.
  2. Leerlingen zijn zelf in staat om keuzes te maken in het onderwijsaanbod.
  3. Door een breed modulair aanbod met vakken op verschillend niveau zijn leerlingen gemotiveerder.

In het e-magazine krijgt u een sfeerimpressie van de dialoogbijeenkomst, leest u interviews met de tafelgasten en bezoekers en kunt u het verslag van de discussie teruglezen. 

Goede voorbeelden

Een aantal scholen is al bezig om op de eigen manier vorm te geven aan aspecten uit het discussiestuk 'Toekomst van ons onderwijs'. Op onze website vindt u een aantal praktijkvoorbeelden rond de hierboven genoemde thema's Maatwerk en Kansengelijkheid. Afgelopen week publiceerde Voortgezet Leren daarnaast het voorbeeld van de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN), waar leerlingen in een heterogene brugperiode van twee jaar kunnen ontdekken welk niveau het beste bij hen past.