Kansengelijkheid: voorbeelden uit de praktijk

19 februari 2018

Scholen zijn al volop aan de slag met het vergroten van kansengelijkheid, zodat alle leerlingen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. Op deze pagina vindt u een aantal praktijkvoorbeelden.
Brede School Academie Utrecht: Eruit halen wat erin zit

De Brede School Academie is een van de voorbeelden waarbij kinderen al op de basisschool worden voorbereid op het voortgezet onderwijs. Deelnemende leerlingen doen kennis en vaardigheden op die van belang zijn bij de overgang naar het voortgezet onderwijs en binnen het voortgezet onderwijs.
Lees het artikel.

Valuascollege Venlo: “Zonder THavo had ik nooit een havodiploma gehaald”

Brugklassers die in potentie havoleerlingen zijn, maar (nog) niet op dat niveau presteren. Vaak komen zij terecht in het vmbo-t. Zo niet op het Valuascollege in Venlo, waar deze leerlingen – ongeveer vijftig per jaar – de zogenoemde THavo-route kunnen volgen. In zes jaar kunnen ze een vmbo-t-diploma én een havodiploma halen. Projectleider Ilse Dewael legt uit hoe het werkt. Lees het artikel.

Pre-havotraject op CSG Reggesteyn: ervaren wat er op het havo van je wordt verwacht

Vierdejaars vmbo-t-leerlingen van CSG Reggesteyn in Nijverdal die overwegen om door te stromen naar het havo, kunnen dit schooljaar voor het eerst het zogenoemde ‘Pre-havotraject’ volgen. Ze ervaren wat het betekent om havo-onderwijs te volgen en ontdekken of zij dat aankunnen en leuk vinden. Directeur Ineke Munter vertelt over het waarom van het traject en over de manier waarop de school het vormgeeft. Lees het artikel.

Penta College: Havo-top bevordert doorstroom

Het slagingspercentage van mavoleerlingen die doorstromen naar de havo ligt landelijk op 60 procent, maar bij de havo-top van het Penta College (vmbo) in Hoogvliet verlaat 80 procent van de leerlingen de school met een diploma. Dit succes is te danken aan de specifieke aanpak in de havo-top, zo blijkt uit een gesprek met Reinier Mourik, algemeen directeur van het Penta College CSG Hoogvliet. De aanpak is mogelijk gemaakt doordat de school gebruikmaakt van de subsidieregeling Doorstroomprogramma’s vmbo-havo en vmbo-mbo. Lees het artikel.

Mundus College: “Eigenaarschap is de sleutel”

Volgens de visie van het Mundus College in Amsterdam (vmbo, pro) zal de doorstroom naar het mbo verbeteren wanneer leerlingen meer eigenaar zijn van hun leren en van hun toekomst. Daar is het doorstroomprogramma waarvoor het Mundus subsidie heeft gekregen, dan ook voornamelijk op gericht, zo blijkt uit een gesprek met Monique Sanders die teamleider is van de bovenbouw. “Wij zijn te veel geneigd om onze leerlingen aan de hand te nemen.” Lees het artikel.

KWC Culemborg: “Wij vullen het vierde vmbo-jaar samen met het mbo in”

“Soms kan iets waarmee je al heel lang bezig bent, plotseling gesubsidieerd worden”, zegt Hans van Heesewijk, directeur van het Koningin Wilhelmina College (KWC) in Culemborg. Hij doelt op de de subsidieregeling voor doorstroomprogramma’s voor vmbo-leerlingen, waarvan de school dankbaar gebruikmaakt. En wat mooi is: de school kan hierbij voortborduren op de samenwerkingsrelatie die de afgelopen jaren met het roc Rivor in Tiel is opgebouwd. Lees het artikel.

College Broekhin: Vmbo- en havodocenten samen aan de slag in het belang van de leerling

Zo’n veertig procent van de vmbo-t leerlingen van het Bisschoppelijk College Broekhin in Roermond stroomt door naar de havo. Omdat deze overgang niet altijd vlekkeloos verloopt, maakt de school dankbaar gebruik van de subsidieregeling voor doorstroomprogramma’s van OCW. Een programmateam ‘Doorstroom’ werkt aan een traject dat vmbo-t leerlingen beter moet toerusten voor de havo. Teamleider Elian Lalieu is beleidsverantwoordelijk voor het programma. Lees het artikel.