Eerste scholen weer volledig open volgens aangepast protocol

31 mei 2021

Sinds maandag 31 mei kunnen scholen in het voortgezet onderwijs weer volledig open. Dit kan omdat leerlingen onderling geen afstand meer tot elkaar hoeven houden. Diverse scholen in heel het land lukt het ook daadwerkelijk om vanaf vandaag alle leerlingen weer op school te ontvangen. Andere scholen hebben wat meer tijd nodig om zich hierop voor te bereiden. Volgende week maandag, 7 juni, moeten alle scholen weer volledig open, heeft het kabinet besloten.

De VO-raad heeft begrip voor het kabinetsbesluit, in het volle besef dat het afwegen van de diverse belangen die hierbij een rol spelen een complexe kwestie is. Nu het besluit is genomen vertrouwen wij erop dat de scholen de leerlingen tot de zomervakantie een zo compleet mogelijk onderwijsprogramma aanbieden. Kort samengevat: er is geen ruimte voor scholen om het kabinetsbesluit niet uit te voeren, maar in hoe scholen het besluit uitvoeren is zeker ruimte voor maatwerk, afhankelijk van de lokale omstandigheden.

Aangepast protocol

De VO-raad heeft een geactualiseerd protocol gemaakt dat past bij het kabinetsbesluit om de 1,5 meter tussen leerlingen onderling los te laten. Belangrijk aandachtspunt bij het maken van dit protocol was op welke wijze we zo goed mogelijk kunnen omgaan met medewerkers die zich zorgen maken over de veiligheid op school. We hebben hierover intensief overleg gehad met de bonden, maar zijn het helaas over de formulering hiervan niet eens geworden. Vandaar dat dit een protocol is van de VO-raad en niet, zoals gebruikelijk, van de sociale partners gezamenlijk.

Voor werknemers die tot een risicogroep behoren blijft gelden dat zij de keuze hebben om na overleg met de werkgevers op school of elders (bijvoorbeeld thuis) te werken.

Voor werknemers die zich grote zorgen maken over hun eigen gezondheid of de gezondheid van mensen in hun privésituatie, was in het oude protocol de afspraak dat zij met hun werkgever in gesprek gaan om een passende oplossing te vinden. Deze afspraak is in het geactualiseerde protocol aangescherpt, door een oproep aan de schoolleiding op te nemen om een coulante opstelling te kiezen: ‘In deze specifieke situatie van de laatste weken van het schooljaar, kennis nemend van het OMT advies en het kabinetsbesluit, past het eigenlijk niet dat de werkgever de werknemer dwingt tot het verrichten van werkzaamheden op school als de werknemer aangeeft grote zorgen te hebben over zijn of haar veiligheid.’

De bonden vinden dit niet ver genoeg gaan en wilden een juridisch bindende bepaling dat werknemers het recht hebben zelf te bepalen of zij wel of niet op school werken als het niet lukt hierover afspraken te maken met de schoolleiding. De VO-raad kan een dergelijke afspraak niet maken omdat de raad dan op de stoel van de schoolleiding gaat zitten.

Zelftesten

Zoals het OMT heeft aangegeven spelen zelftesten een belangrijke rol voor een veilige schoolomgeving. De VO-raad doet dan ook een beroep op de schoolleiding om samen met de medezeggenschap een zo groot mogelijk deel van het personeel en de leerlingen de beschikbare zelftesten te laten gebruiken. Dat vraagt om intensieve communicatie met personeel, leerlingen en ouders. Het gebruik van de zelftesten bevordert zowel de veiligheid van de persoon zelf als van de school als gemeenschap.. Zowel het LAKS als Ouders & Onderwijs ondersteunen deze oproep.