Helft van de schoolgebouwen moet vernieuwd worden

11 november 2022

Koninklijke Bouwend Nederland schat dat ongeveer 50% van de ongeveer 9300 schoolgebouwen in het funderend onderwijs vernieuwd moet worden. Nadat corona al duidelijk maakte dat veel scholen aangepast moeten worden, is volgens de bouwersvereniging de energiecrisis opnieuw een wake up call om versneld werk te maken van de verbetering van Nederlandse schoolgebouwen.

Het onderzoek ‘Een verstevigd fundament voor iedereen’ van McKinsey & Company liet zien dat er sprake is van een onderinvestering in onderwijshuisvesting. De toenmalige minister Arie Slob (Onderwijs) nam de voorstellen tot wetswijziging op het gebied van onderwijshuisvesting over.  Vervolgens kwam een onderzoek van diverse ministeries al tot de conclusie dat er veel mis is met de onderwijsgebouwen in Nederland.

Vernieuwingstempo moet omhoog

In de sectorale routekaart (2020) en whitepaper onderwijshuisvesting van de VO-raad en PO-Raad concluderen we dat een vernieuwingscyclus van 40 jaar nodig is. Aangezien meer dan de helft van de schoolgebouwen ouder dan 40 jaar is, is dat deel aan vernieuwing toe. Met de huidige aanpak ligt het vernieuwingstempo veel te laag en duurt het nog ruim 40 jaar voordat deze gebouwen verduurzaamd zijn. Het vervangingspercentage ligt momenteel namelijk op 1,4% per jaar. Dat bekent dat er nog geen honderd scholen per jaar aangepakt worden.

De VO-raad, PO-Raad en Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) spreken al langer met OCW over een plan van aanpak waarbij de aanpak van de verouderde voorraad centraal staat en het vervangingstempo de komende decennia moet worden opgehoogd naar 3,33% per jaar.

Manifest massaal ondertekend

Eind september publiceerde de VO-raad, PO-Raad en de VNG samen met nog achttien organisaties een manifest dat het kabinet oproept jaarlijks structureel minimaal €730 miljoen te investeren om slechte en verouderde schoolgebouwen integraal en programmatisch aan te pakken. Op 1 december 2022 debatteert de Tweede Kamer met de minister hierover.