Kabinet biedt perspectief op heropenen vo-scholen

21 april 2020

Het kabinet heeft besloten dat het basisonderwijs na de meivakantie weer gedeeltelijk open gaat en dat de vo-scholen nog geduld moeten hebben tot 1 juni. De VO-raad begrijpt en steunt de kabinetsbesluiten over het onderwijs. Het is goed om te constateren dat de vo-scholen mogen verwachten dat zij - mits verantwoord - begin juni, en dus ruim voor de zomervakantie, weer een start kunnen maken met een (aangepast) programma op school.

In mei maakt het kabinet definitief bekend of de schoolgebouwen in het vo vanaf begin juni weer open kunnen. Dat zal dan met het anderhalve-meter-regime zijn. Het is goed dat leraren dezelfde testmogelijkheden krijgen als medewerkers in de zorg. De VO-raad zal op korte termijn een protocol publiceren dat is opgesteld in afstemming met de sociale partners en dat kan helpen bij het organiseren van het onderwijs in een anderhalve-meter-werkelijkheid, ook voor het beroepsgerichte onderwijs. 

Tot die tijd blijven de vo-scholen onderwijs op afstand verzorgen, met de bekende uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen, leerlingen van ouders in vitale beroepen en het eventueel afnemen van schoolexamens van eindexamenleerlingen. Het is zaak dat binnen het bestaande regime zo goed mogelijk een onderwijsprogramma voor alle leerlingen verzorgd blijft worden. Belangrijk daarbij is dat er structureel contact is met alle leerlingen, zodat zij allemaal bij school aangehaakt blijven. Dit vraagt een voortgezette inspanning van schoolleiders, mentoren en docenten. Wij hebben daar vertrouwen in, omdat de afgelopen weken ons hebben laten zien tot welke prestaties zij in staat zijn gebleken. Het bestuur van de VO-raad heeft daar grote waardering en bewondering voor.

Een tweede aandachtspunt is het afronden van de schoolexamens. De deadline daarvoor blijft staan op 4 juni. Dan moeten de se-cijfers in BRON zijn aangeleverd. Het blijft mogelijk schoolexamens van eindexamenleerlingen op school af te nemen, met in achtneming van de RIVM-richtlijnen. Dit betekent o.a. dat leerlingen minimaal 1,5 meter uit elkaar moeten zitten, dat deze afstand ook gehandhaafd wordt bij binnenkomst en weggaan en dat het voor surveillanten onder alle omstandigheden mogelijk is bij het rondlopen ook deze 1,5 meter afstand te bewaren. Ook bij schoolexamens met een praktijkcomponent moet aan deze aspecten grondig aandacht besteed worden.