Kabinet: per direct versoepeling in het quarantainebeleid

15 januari 2022

Door de snel oplopende besmettingen zijn de huidige quarantainemaatregelen te ontwrichtend voor de samenleving. Het quarantainebeleid wordt daarom per direct versoepeld. Dat heeft het kabinet 14 januari bekend gemaakt. Als je langer dan een week geleden een boostervaccinatie hebt gehad en je hebt geen klachten, dan hoef je niet in quarantaine als je nauw contact hebt gehad met een besmet persoon. Ook als je korter dan 8 weken geleden positief bent getest en hersteld bent hoef je niet meer in quarantaine. Voorwaarde is wel dat je geen klachten hebt die gerelateerd zijn aan corona.

Deze wijziging gaat per direct in. Omdat de GGD’en nog enige dagen nodig hebben om hun aanpak aan te passen, kan het zijn dat het advies van de regionale GGD de komende dagen anders is dan de actuele berichtgeving op de site van de Rijksoverheid. De VO-raad betreurt het dat hierdoor onnodig verwarring kan ontstaan.

Daarnaast maakte het kabinet bekend dat er ook een nieuw quarantaineadvies gaat gelden voor personen met een ‘bepaald’ beroep die geen booster of infectie hebben gehad. Het is nog onduidelijk wat dit voor het onderwijspersoneel betekent. Dit advies wordt de komende week nader uitgewerkt en gaat naar verwachting per 21 januari in.

Tijdens de persconferentie van 14 januari zijn geen nieuwe maatregelen voor het funderend onderwijs aangekondigd. De bestaande maatregelen voor het funderend onderwijs blijven van kracht.

Enige ruimte voor kennismakingsactiviteiten leerlingen groep 8

Het ministerie heeft aanvullend nog enkele nieuwe maatregelen aangekondigd. Zo komt er naar verwachting enige ruimte voor kennismakingsactiviteiten voor leerlingen uit groep 8. Onder specifieke voorwaarden kunnen achtstegroepers op beperkte schaal weer vo-scholen bezoeken. Welke voorwaarden hiervoor gaan gelden wordt de komende week in overleg met de onderwijspartners nader uitgewerkt. Zodra er duidelijkheid is over de aard van de voorwaarden en de ingangsdatum van deze verruiming zullen we hier direct over communiceren.

HIeronder een aantal voorbeelden van hoe scholen online open dagen aanpakken of vorig jaar hebben aangepakt: 

Aanvraagperiode subsidieregeling ventilatie verlengd

Ook wordt de subsidieregeling voor het verbeteren van ventilatie in de scholen (SUVIS) met drie maanden verlengd. Schoolbesturen kunnen nog tot en met 30 april 2022 via hun gemeente subsidie aanvragen.
 

Protocol
De VO-raad past het protocol altijd zo snel mogelijk aan na publicatie van het 'Servicedocument corona' en de Q&A’s van het ministerie van OCW.  Omdat we in de loop van deze week ook nog enkele nadere bepalingen verwachten rondom ventilatie en kennismakingsactiviteiten voor groep 8, is ons streven dit in één keer - samen met de actuele quarantaineregels - mee te nemen in een nieuwe versie van het protocol. Na afstemming met de vakbonden plaatsen we deze nieuwe versie op onze website en op de website lesopafstand.nl. 

 

Overzicht NJi: wat betekenen de nieuwe maatregelen voor jongeren? 
Het NJi heeft voor jongeren een ‘vertaalslag’ gemaakt van de vanaf 15 januari geldende maatregelen. Op één plek staat daar bij elkaar wat er voor jongeren vanaf dit moment qua onderwijs, sport en afspreken wel en niet mogelijk is en welke regels er gelden. Ook deelt het NJi er adviezen voor jongeren die somber of eenzaam zijn.