Minister Wiersma wil gesprek met scholen over mobiele telefoons in de klas

02 februari 2023

Minister voor het voortgezet onderwijs Dennis Wiersma wil met (vertegenwoordigers van) scholen in gesprek over smartphonebeleid in de klas en of een landelijk verbod helpend is. Hij doet dit mede op verzoek van de Tweede Kamer die op 1 februari 2023 in een debat over digitalisering in een motie de minister vroeg om de Kamer de uitkomsten van gesprekken met ouders, onderwijs en wetenschap terug te koppelen voor de zomer van 2023.

Ook verwees de minister in het debat naar de al bestaande handreiking van Kennisnet over schoolbeleid voor smartphones.

In het debat verzocht de Kamer het kabinet om op korte termijn een Al-strategie te ontwikkelen met betrekking tot de impact van Al op het onderwijs en de kamer op de hoogte te houden van de voortgang van de Al-strategie. VVD wil, zoals al in een debat in december 2021 al besproken, een meldplicht voor cyberaanvallen en hack-incidenten in het primair en voortgezet onderwijs. De VO-raad gaat graag met de minister in gesprek over de uitvoering en bij welke organisatie dit logischerwijs belegd kan worden.

Grafische rekenmachines

De SP en CDA vragen de regering in een motie ook te onderzoeken hoe geregeld kan worden dat de eisen aan grafische rekenmachines voor langere tijd vastgesteld kunnen worden. De ingediende motie verzoekt de regering met het College voor Toetsing en Examens in overleg te treden en hen expliciet in alle communicatie te laten vermelden dat alle eerder op een school gebruikte rekenmachines die voldoen aan de gestelde eisen, ook daadwerkelijk op die school door alle leerlingen gebruikt mogen worden.

Duurzame oplossing gezocht voor bekostiging devices

De PvdA en de SGP verzoeken het kabinet om de problemen rondom de (digitale) leermiddelenmarkt en de bekostiging van devices duurzaam op te lossen. De minister geeft aan dat de kamer binnenkort geïnformeerd wordt over de evaluatie van de Wet Gratis Schoolboeken. De VO-raad ziet uit naar de brief en hoopt op een structurele oplossing. De VO-raad pleit al jaren voor een uitbreiding van de Wet Gratis Schoolboeken met devices, zodat deze door de school betaald kunnen worden en de kosten niet worden afgewenteld op ouders.