Nieuwe bundel over strategisch personeelsbeleid: laat je inspireren

07 mei 2024

Aan de slag met het verder versterken van het strategisch personeelsbeleid binnen het bestuur of de school? Berenschot heeft in opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de AVS een inspiratiebundel ontwikkeld voor school- en teamleiders, bestuurders en HR-professionals.


De bundel biedt praktische handvatten om strategisch personeelsbeleid op een (bewezen) effectieve manier verder in de praktijk te implementeren, alsook toegankelijke inzichten in de mogelijke keuzes op dit onderwerp. In de bundel zijn tips, tools en handreikingen samengebracht over verschillende HR-onderwerpen, zoals begeleiding van startende leraren maar ook omgaan met werkdruk en -stress.

De inspiratiebundel richt zich op zowel het po, vo als mbo, waardoor er inspiratie opgedaan kan worden van initiatieven in de verschillende onderwijssectoren.

Wil je meer informatie over strategisch personeelsbeleid?

Bekijk dan onze: 

Heb je een vraag over strategisch personeelsbeleid? Zoek je expertise of nog meer inspiratie? Of wil je in contact komen met een collega van een andere school? Neem dan contact op met het programma Voortgezet Leren

Interessante SHRM-(gerelateerde) bijeenkomsten: