Opnieuw extra aandacht nodig voor kansrijke overgang po-vo

12 januari 2021

De VO-raad steunt de oproep van de PO-Raad om kwetsbare leerlingen het voordeel van de twijfel te geven bij het schooladvies. Door opgelopen leerachterstanden tijdens de twee schoolsluitingen kunnen leerlingen bij de eindtoets – die dit jaar wel doorgaat (vooralsnog) – niet altijd laten zien wat ze in hun mars hebben. De VO-raad pleit er daarom voor dat po- en vo-scholen goed kijken naar de ontwikkelmogelijkheden van leerlingen en dat de groep 8-leerlingen waar nodig het voordeel van de twijfel krijgen. Vo-scholen kunnen in hun organisatie kansrijk plaatsen mogelijk maken en daarnaast inzetten op brede en verlengde brugklassen.

De eindtoets is vorig schooljaar niet doorgegaan, maar in schooljaar 2018-2019 is het schooladvies vanwege een hogere eindtoetsscore bij bijna tien procent van de groep 8-leerlingen naar boven bijgesteld. De verwachting is dat door de coronacrisis de eindtoets dit jaar zijn rol als ‘kansenvergroter’ niet kan pakken. Met name leerlingen met een hogere kans op onderwijsachterstand en leerlingen die in minder stedelijke gebied wonen ondervinden hiervan nadeel: zij krijgen in een normaal schooljaar het vaakst een heroverweging van het schooladvies.

Kwetsbaar kind krijgt lager schooladvies

Vorig jaar kregen leerlingen uit groep 8 gemiddeld een lager schooladvies dan eerdere jaren. Een belangrijke oorzaak hiervoor was het wegvallen van de eindtoets vanwege corona, waardoor schooladviezen niet naar boven bijgesteld konden worden. Minister Slob riep toen - gesteund door de VO-raad - vo-scholen op om leerlingen ruimhartig toe te laten en kansrijk te plaatsen. V0-scholen hebben hier gehoor aan gegeven: meer leerlingen werden hoger geplaatst dan hun schooladvies. Kinderen uit kansarmere gezinnen hebben hier echter minder vaak voordeel van gehad.

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller: “Ook dit schooljaar verloopt verre van normaal. Dat betekent dat we meer dan ooit over de grenzen van de eigen onderwijssector heen moeten stappen om te zorgen dat leerlingen niet de dupe worden van deze crisis. Als er iets is wat we inmiddels met elkaar weten, dan is het dat we juist op de overgang van po naar vo een enorm verschil kunnen maken voor veel, en met name kwetsbare leerlingen.”

Uitstel van selectie

Het schooladvies heeft in de meeste gevallen een grote en blijvende impact op de toekomst van leerlingen. De VO-raad is daarom groot voorstander van uitstel van selectie, zoals ook bepleit in de Toekomst van ons Onderwijs. Naast kansrijk plaatsen roepen we scholen om die reden op om voor komend schooljaar in te zetten op brede en verlengde brugklassen, zodat leerlingen langer de tijd krijgen om het bij hen best passende niveau te ontdekken. Ook is aandacht voor de warme overdracht van de basisschool naar de middelbare school dit jaar opnieuw extra belangrijk.

Overigens is de VO-raad met de Onderwijsinspectie in gesprek over de gevolgen van de coronacrisis op het onderwijsresultatenmodel. Wij dringen er sterk op aan dat hier soepeler mee wordt omgegaan.

Lees ook het artikel 'Het schooladvies was nog nooit zo belangrijk' op de website van de PO-Raad. 

Infographic kansrijk adviseren

De PO-raad roept samen met partners in het primair onderwijs en de VO-raad scholen op dit jaar kansrijk te adviseren aan groep 8-leerlingen in kwetsbare situaties. Waarom kansrijk adviseren juist dit jaar zo belangrijk is en hoe je dat doet, ziet u in deze infographic.

Infographic kansrijk adviseren 

(Klik op afbeelding voor vergroting)