Protocol voor het voortgezet onderwijs blijft onverkort van kracht

19 augustus 2020

In de week van 17 augustus vroeg de VO-raad het RIVM om nogmaals te kijken of de huidige maatregelen op de scholen voldoende zijn. Ook vroegen we specifiek duidelijkheid over het gebruik van mondkapjes in schoolgebouwen.

In antwoord op deze vragen heeft het ministerie aangegeven dat er geen andere inzichten en adviezen zijn dan die zijn verwerkt in het protocol voor het voortgezet onderwijs. Premier Rutte verwoordde dit ook tijdens de persconferentie van dinsdag. Er is slechts één kleine aanvulling op het protocol over de positie van kwetsbare werknemers. Dit betekent dat onderwijspersoneel uit de medisch risicogroepen met een stabiele medische conditie in principe inzetbaar is. De details hierover zijn te lezen op de website van het RIVM.

Op de vraag of het wenselijk is om in drukke situaties op school - bijvoorbeeld tijdens leswisselingen en pauzes - mondkapjes te dragen, is het antwoord dat dit niet nodig is. Over de analogie met het openbaar vervoer, waar het dragen van mondkapjes wel verplicht is, luidt het antwoord dat de situatie in het OV anders is dan op de scholen. ‘Mondkapjes worden geadviseerd in het OV als de afstandsregel (en eventueel vervolgonderzoek) niet mogelijk is. (…) Op scholen wordt aan volwassenen de 1,5 meter afstand geadviseerd.’ Ook is aan scholen geadviseerd op slimme wijze de wisseling van lokalen mogelijk te maken. 

Aanvullend hierop: tijdens de persconferentie van dinsdag 18 augustus maakte minister De Jonge bekend dat de duur van de thuisquarantaine wordt ingekort van 14 naar 10 dagen. Dit geldt dus ook voor leerlingen en onderwijsmedewerkers die positief getest zijn of terugkomen uit een risicogebied (oranje of rood reisadvies).

Twee andere aanvullingen op het protocol zijn de afspraken over ventilatie en over hoe te handelen als leerlingen of onderwijspersoneel terugkomen uit een oranje of rood risicogebied. Zie hiervoor de Q&A bij het protocol

Document rondom verantwoordelijkheden bij besmetting(en) op een school volgende week beschikbaar

Begin volgende week komt het ministerie van OCW met een document waarin is beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is als zich een of meerdere besmettingen op een school voordoen. Wat is de rol van bijvoorbeeld het schoolbestuur, de GGD en de veiligheidsregio?