Schoolleiders: 1,5 meter afstand houden grote uitdaging

10 juni 2020

Schoolleiders zijn tevreden over hoe het verder opengaan van de vo-scholen vanaf vorige week is verlopen. Wel vindt ruim de helft van hen de handhaving van de 1,5 meter afstand tussen leerlingen een grote tot zeer grote uitdaging. Ook de combinatie van fysiek en afstandsonderwijs is – zeker op de langere termijn – volgens veel schoolleiders ingewikkeld. Dat blijkt uit een enquête die de VO-raad een week na het weer verder opengaan van de scholen hield onder ruim 450 eindverantwoordelijk schoolleiders.

Binnen het voortgezet onderwijs geldt de richtlijn dat ook leerlingen onderling 1,5 meter afstand moeten houden. 56% van de schoolleiders geeft aan dat het een (zeer) grote uitdaging is om deze richtlijn overal en altijd te bewaken. In de klas lukt het goed de benodigde afstand te bewaren, in de gangen en op het schoolplein is dat moeilijker. Daarnaast constateren veel schoolleiders dat de leerlingen buiten de school ‘soepel’ omgaan met het bewaren van 1,5 meter afstand. De noodzaak van de regel wordt niet door alle leerlingen begrepen. Zo geeft een schoolleider aan: ‘Het is moeilijk uit te leggen dat jongeren tot 18 jaar mogen sporten, waarbij de 1,5 meter niet bewaard hoeft te worden, maar dat zij bijvoorbeeld op de trap en in de gang in de school die afstand wel moeten houden.’

Binnen het huidige regime kunnen op de meeste scholen een kwart tot een derde van de leerlingen tegelijk aanwezig zijn, waardoor afstandsonderwijs en onderwijs op school afgewisseld moeten worden. 54% van de schoolleiders geeft aan dat het ingewikkeld is om dit hybride onderwijs op een goede manier vorm te geven. Schoolleiders vrezen voor kwaliteitsverlies op de langere termijn. Zo zegt een schoolleider: ‘Het is wel waarschijnlijk dat als de anderhalvemeterschool nog erg lang gaat duren leerlingen steeds minder tot leren zullen komen, omdat ze motivatieproblemen krijgen. Ook zal de persoonsvormende en socialiserende kant van onderwijs er onder te lijden hebben.’

Het kabinet geeft 24 juni meer duidelijkheid over wat er kan en niet kan in de vo-scholen na de zomervakantie. Die behoefte aan duidelijkheid is groot onder de schoolleiders.

Zie daarnaast het bericht 'Leerlingen kwart van tijd weer naar school voor kennis én sociale ontwikkeling', over de eerdere enquête rond de heropening, die eind mei onder schoolleiders werd afgenomen. 
 

In de media

Bekijk ook de uitzending van EenVandaag (10 juni) met VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller. 

En lees het bericht hierover op de website van EenVandaag