Start centrale schriftelijke examens

14 mei 2024

Na de centraal schriftelijke en praktische examens (cspe’s) en de digitale, flexibele examens in het vmbo basis- en kaderonderwijs, beginnen deze week de schriftelijke centrale examens voor vmbo gemengd en theoretisch, havo en vwo. De VO-raad wenst alle leerlingen en scholen heel veel succes!

Het eerste tijdvak voor de 'papieren' examens voor vmbo gl en tl, havo en vwo loopt tot en met 29 mei. Het tweede tijdvak loopt van 18 tot en met 25 juni. De afnameperiode voor het cspe en de digitale, flexibele examens loopt door tot en met 19 juli.  

In totaal nemen circa 191.000 leerlingen dit jaar deel aan de centrale examens, waarvan circa 15.000 uit vmbo-bb, 27.000 uit vmbo-kb en 54.000 uit vmbo gl/tl. Daarnaast zijn er ruim 55.000 examenkandidaten havo en 39.000 examenkandidaten vwo. Voor circa 42.000 vmbo-leerlingen was de afnameperiode al gestart. 

Voor meer gedetailleerde informatie over de centrale examens dit schooljaar: zie de op 27 maart verschenen persmap van het CvTE.

Protocollen 

Eind maart publiceerde de VO-raad de protocollen centraal examen 2024. Hierin staan de wettelijke voorschriften voor de examens uitgewerkt. Met het ter beschikking stellen van deze protocollen wil de VO-raad de schoolleiding, examensecretarissen en docenten een hulpmiddel in handen geven om de voorbereiding, afname en beoordeling van de examens zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
 

Voor vragen over de wet- en regelgeving rond de centrale examens is het Examenloket beschikbaar. Voor vragen over de protocollen kan je terecht bij de helpdesk van de VO-raad. Zie ook onze webpagina over examinering.