Vragenlijst Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen staat online

17 september 2020

Vorige week ontvingen alle besturen de oproep om de vragenlijst ‘Ventilatie op scholen’ in te vullen. De compacte vragenlijst heeft ten doel voor de winter in beeld te brengen hoe het met de ventilatiesystemen in de schoolgebouwen van het funderend onderwijs in Nederland is gesteld.

Velen zijn aan de slag gegaan met het invullen van de vragenlijst. Waarvoor dank! Voor degenen die nog niet zijn gestart via deze weg de dringende oproep dat alsnog te doen. Het landelijke beeld wordt completer en u kunt vragen van betrokkenen over ventilatie in uw scholen beantwoorden. Ook als u niet van alle gebouwen weet hoe het ermee gesteld is, wordt u opgeroepen de uitvraag in te vullen. De sluitingstermijn van de vragenlijst is maandag 21 september a.s.

Op de website www.weeropschool.nl/ventilatie zijn veel gestelde vragen te vinden. Voor besturen met meer schoolgebouwen is daar ook een excelbestand beschikbaar van de vragen. Voor (technische) vragen over ventilatie is een vragenformulier beschikbaar. 


Het LCVS volgt het RIVM: scholenbouw moet voldoen aan het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen.* Heeft een schoolbestuur nog niet in beeld of een schoolgebouw voldoet? Dan kan hier een indicatie van gegeven worden met deze alternatieve eendaagse meetmethode met behulp van een C02-meter. Een personeelslid kan dit uitvoeren in een ruimte met volle bezetting. Lees meer informatie in de brief van Doekle Terpstra (voorzitter LCVS) over de uitvraag.

Namens de VO-raad maakt voorzitter Paul Rosenmöller deel uit van het LCVS. De raad vraagt scholen de vragenlijst in te vullen. Dit is belangrijk om een goed beeld te verkrijgen van de luchtkwaliteit in schoolgebouwen. En met deze informatie kan de VO-raad de belangen van schoolbesturen in Den Haag zo goed mogelijk behartigen.


Vragen over ventilatie

Heeft u vragen over ventilatie en luchtverversing op scholen? Deze kunt u sturen via het loket van www.weeropschool.nl
 

*Voor bestaande bouw (van voor 2012) vertaalt zich dit in een luchtverversingscapaciteit van 6dm3/sec/persoon of een grenswaarde van 1200 ppm. Voor nieuwbouw (vanaf 2012) in een luchtverversingscapaciteit van 8,5 dm3/sec/persoon en een grenswaarde van 950 ppm.