Alle onderwerpen

Onderwerp

Leerlingendaling in het voortgezet onderwijs

Vrijwel alle vo-scholen hebben of krijgen te maken met dalende leerlingenaantallen. Het aantal vo-leerlingen daalt in 15 jaar tijd van 1 miljoen in 2016 naar ongeveer 880.000 in 2031.

Praktijk & ondersteuning

Oplossingen voor leerlingendaling

Bij het vinden van oplossingen voor leerlingendaling en het samenwerken in de regio, kunnen besturen gebruikmaken van een divers ondersteuningsaanbod van de VO-raad en andere organisaties.

Leerlingenprognoses en andere data

 

Verschillende prognosemodellen geven houvast maar leveren ook verschillende uitkomsten op. Met behulp van de factsheet 'Leerlingenprognoses vo' en het combineren van data krijgen scholen meer inzicht in de voor hen belangrijke cijfers. Lees het bericht 'Leerlingendaling: dit moet u weten over prognosecijfers'.

Informatie en handreikingen over maatregelen bij leerlingendaling

 

Informatie over het 'hoe' van regionale samenwerking

 

Regelingen en ondersteuning van het ministerie van OCW

  • Met behulp van de 50%-regel kunnen leerlingen in het vmbo, havo en vwo maximaal de helft van een totale leergang op een andere school volgen. Het wordt zo makkelijker voor scholen in krimpgebieden om samen te werken; ze kunnen nu bijvoorbeeld profielen of sectoren gezamenlijk aanbieden. Voorwaarde is wel dat ten minste één van de profielen of sectoren in de bovenbouw op de eigen school wordt verzorgd.
  • Het kabinet heeft in 2021 - als reactie op de aanbevelingen van de commissie-Dijkgraaf - de subsidieregeling 'Incidentele Middelen Leerlingendaling VO 2020-2025' (IML) beschikbaar gesteld. Het doel van deze regeling is om schoolbesturen in het vo te stimuleren gezamelijk plannen uit te voeren voor een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod. Op een kaart is te zien wat verschillende krimpregio’s doen met de verkregen subsidie. 
    ‚Äč
Schoolbesturen die vragen hebben over wet- en regelgeving bij het omgaan met leerlingendaling, kunnen ook terecht bij de regionale accountmanagers van het ministerie van OCW via: lld@minocw.nl.