Alle onderwerpen

Onderwerp

Professionalisering schoolleiders

Schoolleiders zijn van groot belang voor de kwaliteit van de school en het onderwijs. Zij creƫren (samen met bestuurders) de omstandigheden waarin leerlingen het best tot hun recht kunnen komen. Goed leiderschap is daarom essentieel voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs en het optimaal functioneren van een school. Schoolleiders vervullen hierin een spilfunctie en hun professionele ontwikkeling is daarom van grote waarde. Niet alleen voor de individuele schoolleider, maar ook voor de versterking van de beroepsgroep schoolleiders als geheel.

Achtergrond en onderzoek