Alle onderwerpen

Onderwerp

Schoolleider, van teamleider tot rector

Of je nu teamleider bent, afdelingsleider, conrector of directeur-bestuurder, je bent schoolleider in hart en nieren! Je vindt het belangrijk jezelf continu te ontwikkelen als leider binnen het onderwijs en de school, vakgenoten te inspireren en geïnspireerd te worden, je vindt de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs van groot belang en je wilt je samen hard maken voor de middelen die daarvoor nodig zijn. Dit natuurlijk met als doel om elke leerling goed onderwijs te bieden.

Aan de slag met je professionalisering

Professionalisering schoolleiders: totaaloverzicht

Beroepsstandaard

Het beroep van schoolleider vraagt veel van je kennis en vaardigheden en een doorlopende professionele ontwikkeling. De Beroepsstandaard schoolleiders VO ondersteunt je daarbij. Deze geeft het brede scala van praktijken aan waarbinnen schoolleiders handelen, afhankelijk van de fase van ontwikkeling en context van de school. De beroepsstandaard brengt in kaart in welke situaties er van schoolleiders wordt verwacht dat ze actief kunnen handelen, en welke eigenschappen hierbij van pas komen.

De beroepsstandaard is bedoeld als een ontwikkelingsgericht, inspirerend en ondersteunend instrument om het schoolleiderschap een gemeenschappelijke taal te geven. Deze bestaat uit de definitie van de beroepsgroepleiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten.

📗 Wil je één of meer exemplaren van de beroepsstandaard bestellen? Klik hier voor het bestelformulier van de beroepsstandaard.

🎴 Wil je de kaartenset bestellen van de beroepsstandaard? Klik hier voor het bestelformulier van de kaartenset.


NIEUW! In november 2022 is een uitgebreide handreiking gepubliceerd met gespreksleidraden en werkvormen om de beroepsstandaard toe te passen in de gesprekscyclus, zowel voor zelfreflectie als voor begeleiding van schoolleiders. Klik hieronder op de knop!

Heb je vragen of opmerkingen over de beroepsstandaard en/of bijbehorende producten zoals de kaartenset en handreiking gesprekscyclus? Neem contact op met SRVO via het contactformulier.

Online tools

Overzicht van opleidingen

OO.nl biedt een uitgebreid overzicht van opleidingen voor het vo, gerangschikt op thema. Bijvoorbeeld digitale vaardigheden, leiderschap en collegiale samenwerking.

Reflectietool

SRVO en VO-academie hebben samen met Bardo een doorvertaling gemaakt van de beroepsstandaard in handvatten voor zelfreflectie, feedback vragen en gezamenlijke reflectie. Deze Reflectietool (i.s.m. Bardo) is nu beschikbaar voor alle schoolleiders in het vo!

Alle tools van Voortgezet Leren

De website van Voortgezet Leren biedt ontzettend veel tools voor zowel jouw professionele ontwikkeling als de schoolontwikkeling, van een Format opdrachtformulering opstellen tot een Stappenplan communiceren over schoolontwikkeling.

Projecten

In diverse projecten, waarbij de VO-raad ondersteuning biedt, wordt de samenwerking tussen schoolleiders gestimuleerd.

Ga naar één van de onderstaande projecten of bekijk alle Projecten.
 

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren ondersteunt partnerschappen van scholen, schoolbesturen en lerarenopleidingen bij het samen opleiden en professionaliseren van leraren. Schoolleiders spelen daarbij een belangrijke rol door de ontwikkeling van (aanstaand) leraren stevig te positioneren in de schoolorganisatie, én door de koppeling te maken tussen opleiden, professionaliseren en schoolontwikkeling. Volg hier de activiteiten en publicaties van het Platform.

Verder lezen en luisteren

Leidinggeven is niet alleen verbinden, samenwerken en besluiten nemen, maar ook kritisch naar jezelf kijken en jezelf blijven ontwikkelen, in elke fase van de loopbaan. De VO-raad ondersteunt de professionalisering en de versterking van de beroepskwaliteit van schoolleiders, bijvoorbeeld vanuit de VO-academie (expertisecentrum voor schoolleiders en bestuurders).

Samen leren van collega-schoolleiders

Doe een collegiale visitatie

Bij een collegiale visitatie brengen collega’s van andere scholen een bezoek aan jouw school. Deze visitatoren geven gerichte feedback op jouw ontwikkelvraag en op jullie werkwijze. De visitatie duurt één dag, het gehele traject duurt ongeveer zes weken. Dit is inclusief intakegesprek, voorbereiding en afsluitende rapportage. De collegiale visitatie wordt kosteloos beschikbaar gesteld.

Vraag het een coach

VO-managementcoach is een project van de VO-academie waarbij schoolleiders en bestuurders zijn opgeleid tot gecertificeerd coach. Schoolleiders en bestuurders met een coachvraag kunnen kosteloos gebruik maken van één van de gecertificeerde VO-managementcoaches. Bekijk de coaches en schakel een coach in voor je hulpvraag.

Peerbegeleiders

Heb je behoefte aan een gesprek met een collega-schoolleider? Neem dan contact op met één van de peerbegeleiders van Voortgezet Leren.

Hoe borg je de opgedane lessen van de afgelopen periode? En hoe geef je vorm aan hybride onderwijs? Je kunt ook bij hen terecht met andere vragen, bijvoorbeeld als je op zoek bent naar iemand die met je kan sparren of meedenken in de volgende stap die je met je school wil zetten.

Start een intervisietraject bij de VO-academie

Intervisie is een vorm van collegiaal leren waarin professionals met elkaar problemen en vragen uit hun dagelijkse werkpraktijk bespreken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deelnemers uit intervisietrajecten tal van effecten op hun persoonlijk functioneren melden, zoals: meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, meer tevredenheid over hun werk, meer stressbestendigheid, meer vakinhoudelijke kennis en meer professionele competenties.