Checklist borgen in de school

17 maart 2023

Om ervoor te zorgen dat ontwikkelingen beklijven, is het belangrijk om deze te borgen in je schoolorganisatie. De checklist ‘Borgen in de school’ bevat aspecten die belangrijk zijn bij het borgen van een ontwikkeling en helpt je om in kaart te brengen welke aanvullende acties nodig zijn.

Hoe werkt het?

Download de checklist. De checklist is een hulpmiddel voor iedereen die in de school met een ontwikkeling bezig is, dus zowel voor schoolleiders en leraren als voor werkgroepen. Het werkt als volgt:

  1. Loop de checklist door en vink de aspecten af die voldoende zijn geborgd in de school.
  2. Bekijk de aspecten waar je geen vink bij hebt gezet. Benoem in het vak daarnaast aanvullende acties voor deze aspecten.
  3. Bepaal welke acties prioriteit hebben en geef in de laatste kolom aan met welke acties je op korte termijn aan de slag gaat.
  4. Stel een datum vast waarop jullie de voortgang van de acties bespreken.

Meer weten?

Wil je meer weten, heb je vragen of feedback over deze checklist? Mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80. En bekijk ook de andere tools.