Ilse van Eekelen: ‘We willen als bestuurders nu samen met de gemeente een nieuw Integraal Huisvestingsplan schrijven’ 

19 december 2022

Ilse van Eekelen is sinds 2019 bestuurder van Scholengroep Over- en Midden-Betuwe (SGOMB). Zij werkt nauw samen met andere bestuurders in de regio op het gebied van huisvesting. De nieuwste sectorrapportages PO en VO laten zien dat veel schoolgebouwen in Nederland zijn verouderd en dat 80% een binnenklimaat heeft dat niet voldoet aan de normen. Van Eekelen trekt op met andere bestuurders om gemeentes te overtuigen van het belang van goede, eigentijdse onderwijshuisvesting. ‘Het idee van klaslokalen langs een gang is achterhaald.’ 

Binnen het SGOMB-bestuur vallen vier vo-scholen en een basisschool. Die staan allemaal in landelijke gebieden, ingeklemd tussen Arnhem en Nijmegen. Van Eekelen: “Op alle scholen willen we thuisnabij onderwijs bieden, zodat het sociale leven van leerlingen thuis en op school in elkaars verlengde liggen.”

Leerlingendaling

Een van de vo-scholen van Van Eekelen had de afgelopen jaren te maken met een sterke leerlingendaling. “De bodem van de krimp lijkt inmiddels bereikt, maar de laatste jaren zakte de school in Zetten van 1100 naar 900 leerlingen. Dat is fors en betekent dat we nieuwe onderwijsconcepten moesten bedenken om de vijf onderwijsrichtingen te kunnen blijven aanbieden. Met achttien vwo-leerlingen in een jaar kun je niet meer in leerjaarstof denken. Het team werkt op die school daarom onder andere met een brede onderbouw. Dat is gezien de huidige discussie over kansengelijkheid natuurlijk mooi.”

Het is wel belangrijk dat zo’n brede onderbouw werkt vanuit een visie, en niet omdat de school last heeft van krimp: “De school werkt met leerdoelen en we hebben daar ingezet op individuele coaching door de mentoren. De leerlingen leren op verschillende niveaus bij verschillende vakken.”

Te weinig geld

Van Eekelen werkt in de regio samen met andere bestuurders op het gebied van huisvesting. “In een van de gemeenten waarin onze scholen staan, wordt structureel te weinig geld beschikbaar gemaakt voor onderwijshuisvesting. Ik hoop dat dit gaat veranderen met het nieuwe college. Tot nu toe werd alleen gestuurd op geld en niet op visie. In mijn ogen zou de gemeente een visie moeten hebben op wat ze wil bereiken met onderwijs. Scholen zijn belangrijke plekken waar mensen elkaar ontmoeten en waar kinderen die het thuis moeilijk hebben kansen kunnen worden geboden. Daar moet je als gemeente in investeren.”

We worden niet meer tegen elkaar uitgespeeld.

Ilse van Eekelen Bestuurder

Lobby

Met de bestuurders van alle scholen in die gemeente heeft Van Eekelen de handen ineengeslagen. “We zijn heel actief geworden en hebben alle fracties uit de gemeenteraad benaderd om ervoor te zorgen dat het thema onderwijshuisvesting bij de coalitieonderhandelingen besproken zou worden. We willen nu samen met de gemeente een nieuw Integraal Huisvestingsplan schrijven. Het vorige plan was niet meer dan kijken welke school aan de beurt was voor nieuwbouw of verbouw op basis van het bouwjaar van de school. Dat heeft niets met visie te maken. We kijken als besturen nu of er bijvoorbeeld een nieuwe school nodig is in een nieuwe wijk, en of elders een school misschien kan verhuizen.”

Het is leuk om samen een vuist te maken, merkt Van Eekelen: “We worden niet meer tegen elkaar uitgespeeld. En we wachten niet langer tot de gemeente in actie komt.”

Plafondhoogte

Huisvesting is een bijzonder lastig dossier, vindt Van Eekelen. “Op allerlei niveaus is niet voldoende duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft. Ik heb tot in de gemeenteraad discussie gevoerd over de plafondhoogte van lokalen. Dat lijkt een grappig voorbeeld, maar het toont aan waar je soms als bestuurder allemaal voor moet vechten als het gaat om schoolgebouwen.”

Er is nog veel te doen op het gebied van huisvesting de komende jaren: “Simpel gezegd is het in wat oudere scholen zomers te heet en ’s winters te koud. Dat los je niet zomaar op.” Uiteraard hebben de scholen van Van Eekelen CO2-meters besteld om de komende maanden de luchtkwaliteit in de gaten te kunnen houden. “Dan weet je in ieder geval wanneer er een raam open moet. Maar dat is ook het enige.”

Het maakt uit voor kinderen in welke gemeente hun school staat. Dat vind ik erg.

Ilse van Eekelen

Ventilatie

Omdat Van Eekelen met meerdere gemeentes samenwerkt, merkt ze dat deze sterk van elkaar verschillen: “Dat betekent dat het uitmaakt voor kinderen in welke gemeente hun school staat. Dat vind ik erg.” Van Eekelen geeft een actueel voorbeeld: “De gemeente waarin een onze scholen staat, heeft besloten om niet mee te betalen aan de SUViS-subsidieregeling, waarbij het Rijk een derde betaalt om klaslokalen van betere ventilatie te voorzien en de scholen en gemeente ieder ook een derde. De gemeente zegt dat ze daar geen middelen voor heeft. Wij ook niet. Dus zal de ventilatie niet verbeteren in die school.”

Breder kijken

Niet alleen bouwkundig gezien, maar ook onderwijskundig loopt huisvesting achter, vertelt Van Eekelen: “Scholen geven al heel lang aan dat een ander type gebouw kan helpen om kinderen op een andere manier te laten leren. Het idee van klaslokalen langs een gang is achterhaald. Maar de plattegrond van oude scholen is door al die draagmuren moeilijk te wijzigen, en er zit in veel gevallen ook nog asbest in. Nieuwbouw is vaak de enige oplossing.”

“Ik begrijp heus dat het geld gemeentes ook niet op de rug groeit, maar met een beetje visie en ambitie kan er van alles gerealiseerd kan worden, daar ben ik van overtuigd.” Van Eekelen stelt voor om breder te kijken dan alleen het budget voor onderwijshuisvesting. “Combineer dat met bijvoorbeeld budgetten voor sport, jeugdzorg en veiligheid. Dan kun je volgens mij mooie dingen realiseren. Ik blijf me maximaal inzetten om dat voor elkaar te krijgen!”