Inge Sterenborg over SIVON: “Je brengt kennis over techniek en inkoop naar binnen maar ook iemand die achter je staat”

26 november 2020

Inge Sterenborg, bestuurder van Het Noordik in Almelo, een school voor vmbo, mavo, havo en vwo met vier vestigingen, werkte eerder in het hbo. Daar ervaarde zij de meerwaarde van een organisatie als SURF: “Ik zou graag zien dat SIVON zo’n zelfde rol als SURF gaat innemen voor het funderend onderwijs, een belangenbehartiger die spreekt namens het po en vo, partijen bij elkaar brengt en weet te inspireren.”

Gezamenlijk belang

Het Noordik is met 3000 leerlingen een kleine school die de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in een goed werkende en veilige ict-infrastructuur. “Uit eigen onderzoek onder ouders, leerlingen en docenten blijkt dat digitalisering veel meer mogelijkheden biedt om maatwerk, differentiatie en contextrijk onderwijs te leveren. Daarom beschikken alle leerlingen en leraren over een eigen device maar dat betekent wel dat alles goed moet werken en er voor leraren en leerlingen ook echt iets te kiezen valt.“

portret inge sterenborg“Wat voor veel scholen geldt, gold ook voor ons: intern hadden we alles op orde. Het was dus niet zo dat we vanuit een lacune actief op zoek waren naar een andere partij. Het gaat hier om het gezamenlijk belang, vanuit dat belang hebben we uiteindelijk de keuze gemaakt. Het is belangrijk dat er zo’n coöperatieve vereniging van besturen is, bovendien weet je pas of iets meerwaarde heeft als je het gaat onderzoeken. Meedoen is ervaren.”

“Door corona hebben we extra devices nodig en we weten uit ervaring dat dit een lastige markt is, we zijn met SIVON in gesprek of zij daar voor ons een rol in kunnen hebben.” Ook hoopt Het Noordik voordeel te halen uit de Dienst Veilig Internet. “Ondanks dat er nu nog een gat zit tussen wat wij willen en wat SIVON kan bieden, vinden er wel goede gesprekken plaats tussen onze eigen ict-organisatie en SIVON, en dat is voor ons ook heel waardevol, ons netwerk wordt daardoor ook steeds groter.”

Zeggenschap behouden

Sterenborg vindt het positief dat SIVON verschillende diensten aanbiedt: “Er wordt gelukkig geen alles-of-niets pakket aangeboden, daarmee behoud je je zeggenschap over wat je wel of niet afneemt.”

Juist kleine organisaties kunnen volgens Sterenborg veel baat hebben bij SIVON. “Je brengt kennis naar binnen en vergroot je netwerk maar je hebt ook iemand die achter je staat en namens het onderwijs als belangenbehartiger kan optreden op inkoop en techniek. Dat zijn specialistische gebieden waar je als eenpitter vaak te weinig van afweet.”

Volgens Sterenborg ziet de ict-afdeling dat inmiddels ook zo: “Die waren terecht heel trots op alles wat ze voor elkaar hebben weten te krijgen. Toch vonden ook zij het belangrijk om in te stappen zodat kon worden ervaren wat SIVON voor ons kan betekenen.”

“Het is beetje een kip-ei situatie. Als je als bestuur blijft afwachten dan kom je daar nooit achter. SIVON kan ook pas echt een verschil maken als het veel besturen vertegenwoordigt. Dat wordt moeilijker als veel besturen maar blijven afwachten tot het iets is. Vanuit die redenering zeg ik: doe gewoon mee, zelfs als je nu nog niet direct de voordelen ervan inziet. Ik zie het bij het enthousiasme van mijn eigen afdeling, dat waren ze niet geweest als we waren blijven afwachten.”

Menselijke maat in ict

Sterenborg hoopt dat SIVON uitgroeit tot een organisatie die zich niet alleen richt op harde diensten als inkoop en techniek maar ook inspiratie en ruimte biedt aan netwerkvorming. “Dan kan het de vergelijking met SURF aan. Onze school werkt nauw samen met de Universiteit Twente. Daar zie je ook steeds meer aandacht ontstaan voor de menselijke maat in ict. De menselijke component - de samenwerking, de communicatie – is essentieel om de meerwaarde van ict tot zijn recht te laten komen. Techniek is niet zaligmakend en heeft ook zijn beperkingen. Lijkt me mooi als ook de grenzen van IT worden onderzocht.”