Kim Groothuis: ‘Het maakt uit of je als leraar trots bent op wat je doet’ 

09 januari 2023

Kim Groothuis (26) is leraar Nederlands op vmbo-school De Marke, Locatie Zuid in Deventer. Ze staat al sinds haar twintigste voor de klas. Aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen en het inzetten van digitale leermiddelen vindt ze essentiële onderdelen van het leraarsvak. Daarom volgt ze geen standaard lesmethode: “Techniekleerlingen willen geen teksten over paarden lezen.”

“Ik vind het zó leuk om nieuwe dingen te leren”, vertelt Kim Groothuis. “Liefst dingen die ik meteen kan uitproberen in de klas. Het is belangrijk dat je je als leraar continu blijft ontwikkelen. Ik ben eigenlijk altijd wel met een cursus, masterclass of met een opleiding bezig, bijvoorbeeld over differentiëren. Ik ben vorig schooljaar ook aangesloten bij een expertgroep op school om ons onderwijs - en collega’s - verder te ontwikkelen op een leuke en laagdrempelige manier. Ik pak alle kansen die ik krijg.”

Eigen materiaal

Groothuis werkt liever niet met een methode. “Ik geef les aan klassen binnen een bepaalde beroepenwereld, bijvoorbeeld techniek of economie. Die willen geen teksten over paarden lezen uit een standaard lesboek. Als ik dat zou aanbieden, zou ik de plank volledig misslaan. In plaats daarvan pak ik voor begrijpend lezen bijvoorbeeld een handleiding over hoe je een wiel van een auto demonteert. Dat heeft meer hun interesse en daar hebben ze verder nog wat aan. Het zou geweldig zijn als ik als leraar Nederlands in een technieklokaal zou kunnen lesgeven tijdens de lessen techniek. Je richt je onderwijs dan helemaal op wat die leerlingen nodig hebben, zoals hoe je een factuur voor een klant van een autowerkplaats maakt. Vakken worden dan nuttiger in plaats van het zoveelste lesuur op een dag.”

Ik vind het dan belangrijk die kennis direct te delen, zodat we er samen voor zorgen dat het onderwijs vooruit blijft gaan.

Kim Groothuis Docent

Telefoons

Groothuis besteedt veel tijd aan het maken van nieuw leer- en lesmateriaal voor leerlingen. “Ik maak nieuwe werkbladen of ik zoek op internet wat ik nodig heb.” Ook gebruikt ze Kahoot! om naderhand te checken wat er is blijven hangen van de lesstof. Groothuis werkt sowieso veel met telefoons in de klas. “Daarmee trek ik de aandacht van leerlingen.” Denk niet dat Groothuis haar leerlingen daarmee digitaal vaardig vindt: “Ze zijn handig met hun telefoon, maar kunnen soms nog geen behoorlijke mail schrijven of een bijlage aan een e-mail vastmaken. Terwijl ze dat straks wel moeten kunnen.”

Professionaliseren

Op haar school zet Groothuis zich in om professionaliseren voor leraren leuker en laagdrempeliger te maken. “Ik zie om me heen dat er soms nog wordt lesgegeven op dezelfde manier als twintig jaar geleden. Dat kan niet meer, vind ik. We hebben te maken met een nieuwe generatie leerlingen, daar moeten we als docenten ook bij meebewegen.” Tijdens de coronacrisis werd het heel duidelijk dat niet iedereen in staat is om een digitale inhaalslag te maken. “We moesten natuurlijk online gaan lesgeven en dat was best nieuw en spannend voor de meeste docenten. Maar tijdens de tweede lockdown bleek dat sommigen nog steeds niet wisten hoe je je scherm moet delen. Ik vind het dan belangrijk die kennis direct te delen, zodat we er samen voor zorgen dat het onderwijs vooruit blijft gaan.”

Je moet een dag bij me in de klas komen zitten. Bakje popcorn erbij en genieten.

Kim Groothuis

Innoveren

Innoveren van lesgeven gaat volgens Groothuis overigens niet alleen over het gebruik van digitale hulpmiddelen. “Ik heb ook wel eens een interne cursus gegeven over het SMART-formuleren van je lesdoelen of communicatiestijlen binnen een team.” Zo blijft ze proberen om collega’s te triggeren om in ieder geval na te denken over hun manier van lesgeven: “Ik denk dat het uitmaakt of je als leraar trots bent op wat je doet. Voor jezelf, maar zeker ook voor leerlingen. Die merken dat. En daar gaat het mij om, om wat het bij een leerling doet.”

Autonomie

Tijdens haar opleiding en in haar eerste jaren voor de klas leerde Groothuis al dat het loont om leerlingen veel autonomie te geven. “Leerlingen leven op als ze op hun eigen tempo en niveau kunnen werken. Daarom heb ik afgelopen jaar voor mijn leerlingen een planner ontwikkeld, in twee varianten: basis en kader. Ze konden zelf plannen wanneer ze wat wilden doen. Zo ontwikkelden ze weer nieuwe competenties en leerden ze omgaan met verantwoordelijkheid.” De ruimte om dat te doen krijgt ze van de schoolleiding: “Maar ik moet die wel zelf verder invullen. Het kan allemaal omdat we een school in ontwikkeling zijn. Ik krijg ruimte om dingen uit te proberen. En als iets niet lukt, bespreek ik dat met de teamleider en kijken we naar een vervolgstap.”

In ontwikkeling

Blijft ze tot haar pensioen voor de klas staan? “Ik weet nog niet hoelang ik dit blijf doen. Dat heeft alles te maken met dat ik in ontwikkeling wil blijven. Ik zou het, denk ik, leuk vinden om vijf jaar iets heel anders te doen en daarna nog veel bekwamer terug te komen. Misschien ook wel in een andere rol.” Groothuis maakt de podcast ‘Wij…n in het onderwijs’ over haar werk als leraar, samen met een vriendin die ook docent is. “In de media gaat het vaak over dingen als werkdruk en te lage lonen in het onderwijs. Wij willen laten zien dat leraar zijn helemaal geen stoffig of vervelend beroep is. Tegen vrienden zeg ik wel eens: ‘Je moet een dag bij me in de klas komen zitten. Bakje popcorn erbij en genieten. Er gebeurt zoveel!’”