Dialoogbijeenkomst: Hoe zorgen we voor een brede, sterke leercultuur, waarin een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend is?

18 februari 2020

In het discussiestuk ‘Toekomst van ons Onderwijs’ wordt een pleidooi gehouden om nieuwe arrangementen op te zetten voor werken, onderzoeken en een leven lang ontwikkelen. Dat vraagt om een andere leercultuur. Drie tafelgasten gingen op 18 februari hierover met elkaar en het publiek in gesprek tijdens de derde dialoogbijeenkomst rond 'Toekomst van ons Onderwijs'.

De onderwijssector wil een doorbraak realiseren in een leven lang ontwikkelen. Dit is nodig omdat de welvaart van Nederland afhangt van de productiviteit en kwaliteit van ons menselijk kapitaal. Door technische ontwikkelingen en globalisering verandert de aard van werk continu en soms radicaal. ‘We hebben dus een goed opgeleide, wendbare en weerbare beroepsbevolking nodig om hiermee om te gaan. En die kan alleen bestaan als permanent leren, jezelf een leven lang ontwikkelen, vanzelfsprekend zijn’, aldus het pleidooi uit het discussiestuk.

De drie tafelgasten die met elkaar en de aanwezigen hierover nader in discussie gingen, waren:

  • Henk Hagoort: voorzitter CvB Hogeschool Windesheim;
  • Erik Stam: hoogleraar UU en lid commissie Borstlap;
  • Rob Mudde: vice-rector TU Delft.

In dit e-magazine krijgt u een sfeerimpressie van de dialoogbijeenkomst, leest u interviews met de tafelgasten en bezoekers en kunt u het verslag van de discussie teruglezen.

Neem ook deel aan de dialoog!

Wilt u ook meepraten over de toekomst van ons onderwijs? In februari en maart vindt nog een aantal landelijke dialoogbijeenkomsten plaats: 

U kunt uw bijdrage aan de dialoog ook via de website van Toekomst van ons Onderwijs sturen.