Uitslag poll app: Aan welke ondersteuning hebben scholen behoefte op het vlak van sociale veiligheid en mentale gezondheid?

08 februari 2024

Om ons aanbod nog beter hierop te kunnen laten aansluiten, peilde de VO-raad via de poll app de ondersteuningsbehoefte van scholen op het vlak van sociale veiligheid en mentale gezondheid. Op welke subthema’s is (vooral) behoefte aan ondersteuning, en in welke vorm willen scholen deze ondersteuning krijgen aangereikt?

Uit de peiling – ingevuld door 118 deelnemers -  blijkt dat schoolbesturen en schoolleiders vooral behoefte hebben aan ondersteuning rond 1) digitale veiligheid (online gedrag en social media) en sexting, 2) mentale gezondheid en welbevinden en 3) polarisatie, radicalisering en extremisme. Deze input helpt de VO-raad bij het prioriteren als het gaat om de ontwikkeling van ondersteuningsaanbod. Hieraan moet wel worden toegevoegd dat de thema’s qua aantal stemmen dicht bij elkaar liggen. De poll sterkt hiermee vooral onze ambitie om - in samenwerking met partners - op al de hieronder genoemde thema's tot (actueel) ondersteuningsaanbod te blijven komen.

De voorkeur van scholen gaat hierbij uit naar ondersteuning in de vorm van handreikingen, workshops of trainingen en het delen van praktijkvoorbeelden. Ook dit nemen we mee bij de ontwikkeling van ondersteuningsaanbod, hierbij wel steeds kijkend naar de specifieke situatie, doelgroepen en context.

De uitslag (n=118) levert het volgende beeld op:

Thema’s waarop met name ondersteuning gewenst is:

 • Digitale veiligheid (online gedrag en social media) en sexting: 61
 • Mentale gezondheid en welbevinden: 56
 • Polarisatie, radicalisering en extremisme: 41
 • Pesten, discriminatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag: 32
 • Criminaliteit, geweld en ondermijning: 30
 • Anders: 5
   

Voorkeur voor vorm ondersteuning: 

 • Handreiking: 65
 • Workshop/training: 57
 • Praktijkvoorbeelden: 53
 • Webinar: 32
 • Individuele ondersteuning/casusbespreking: 25
 • Anders: 5


De poll app stond open tussen 31 januari en 2 februari 2024. In de peiling is de ondersteuningsbehoefte van schoolleiders en -besturen op verschillende thema’s die raken aan sociale veiligheid en welbevinden, gemeten. De uitslag zegt niets over hoe vaak problematiek rond deze thema’s in de scholen voorkomt.
 

Overzicht van al beschikbare ondersteuning

Op de VO-raad themapagina’s van sociale veiligheid en mentale gezondheid en welbevinden hebben we het belangrijkste ondersteuningsaanbod dat al beschikbaar is voor scholen, op een rij gezet.  

Specifiek willen we nog een aantal publicaties, links en bijeenkomsten uitlichten voor de drie onderwerpen waarvoor de ondersteuningsbehoefte het grootst is.

Digitale veiligheid (online gedrag en social media) en sexting

Polarisatie, radicalisering en extremisme

De website Jouw Veilige School geeft informatie over waar leerlingen, ouders en scholen terecht kunnen voor ondersteuning bij het thema sociale veiligheid: Wegwijzer voor informatie bij onveilige situaties op school | Jouw Veilige school


Mentale gezondheid en welbevinden

 

Workshops en trainingen

Op het VO-congres van donderdag 11 april, met als thema 'Generatie Z voor boomers: Duik in de belevingswereld van onze leerlingen', worden een aantal workshops georganiseerd die te maken hebben met sociale veiligheid, mentale gezondheid en welbevinden. Hierover volgt binnenkort meer informatie. Verder organiseert Stichting School en Veiligheid regelmatig workshops, webinars en trainingen op het gebied van sociale veiligheid.