Alle onderwerpen

Onderwerp

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een (niet-structureel) investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Voor het funderend onderwijs gaat het om 5,8 miljard euro. De spil zijn schooleigen programma’s die scholen op basis van een eigen analyse opstellen. Scholen ontvangen een bedrag per leerling via de lumpsum en daarnaast zijn er binnen het NPO enkele subsidieregelingen die scholen kunnen aanvragen, waarover zij zich apart verantwoorden. De VO-raad ondersteunt zijn leden bij het NPO door te sturen op optimale randvoorwaarden voor scholen, kennis te delen en uitwisseling te faciliteren.

Inspiratie uit de wetenschap

Verbinding tussen wetenschap en praktijk

Welke wetenschappelijke inzichten kunnen scholen gebruiken bij de uitvoering van het NPO? De VO-raad wil bijdragen aan de verbinding tussen de wetenschap en de onderwijspraktijk en organiseert uitwisseling en kennisdeling.

Inspiratiebijeenkomst met Inge de Wolf, hoogleraar onderwijssystemen

Eind juni organiseerde de VO-raad een tweede inspiratiebijeenkomst over het NPO. Inge de Wolf van het Onderwijs OMT deelde daarin adviezen uit de wetenschap die kunnen helpen om de ambities van je school met het NPO waar te maken. De bijeenkomst gemist? Deze is nu terug te kijken:

Lector onderwijsverandering Kristin van Lommel over werkende principes 

Bekijk de pdf van de presentatie van Kristin van Lommel over werkende principes bij onderwijsverandering:

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont over mentale gezondheid leerlingen

In de video die Steven Pont voor de VO-raad maakte, gaat hij vanuit de zelfdeterminatietheorie in vogelvlucht in op wat scholen kunnen doen om - bij voorkeur structureel - de mentale weerbaarheid en motivatie van hun leerlingen te stimuleren en vergroten.


Webinar ‘Werken aan welbevinden en het NPO’

Op 7 september organiseerde de VO-raad vanuit het programma Gezonde School samen met het NCJ, het NJi en GGD GHOR Nederland een webinar rond het werken aan het welbevinden van leerlingen en de inzet van het NPO hierbij. Dit webinar is nu terug te kijken


Adviezen Onderwijs-OMT

Het Onderwijs-OMT, een groep wetenschappers die zich bezighoudt met onderwijsonderzoek, stelt op basis van bestaand onderzoek beknopte adviezen voor scholen op in het kader van het NPO. Bekijk de adviezen van het Onderwijs-OMT
 

Onderwijskennis.nl

Op onderwijskennis.nl vinden leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals wetenschappelijke kennis over interventies in de Nederlandse context. De inzichten daar kunnen hen helpen hun eigen onderwijs vorm te geven.

Artikel 'Was het maar zo simpel' in VO-magazine november 2022

Het lijkt zo eenvoudig. Je wilt dat leerlingen beter gaan lezen, hun onderzoeksvaardigheden versterken, of beter leren samenwerken. Je kijkt naar welke methoden of interventies goed werken en gaat aan de slag. Toch weet elke schoolleider en leraar dat het zo niet werkt. De praktijk is weerbarstig en het blijft een uitdaging om de beloofde evidence-based-vruchten te plukken. Hoe pak je het wél goed aan?

Lees het hele artikel in het VO-magazine van november 2022, waarin universitair docent Amber Walraven en hoogleraar sociaal-cognitieve neurowetenschappen en psychologie Harold Bekkering worden geïnterviewd.