Alle onderwerpen

Onderwerp

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een (niet-structureel) investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Voor het funderend onderwijs gaat het om 5,8 miljard euro. De spil zijn schooleigen programma’s die scholen op basis van een eigen analyse opstellen. Scholen ontvangen een bedrag per leerling via de lumpsum en daarnaast zijn er binnen het NPO enkele subsidieregelingen die scholen kunnen aanvragen, waarover zij zich apart verantwoorden. De VO-raad ondersteunt zijn leden bij het NPO door te sturen op optimale randvoorwaarden voor scholen, kennis te delen en uitwisseling te faciliteren.

Inspiratie uit de praktijk

Praktijkvoorbeelden NPO

Praktijkvoorbeelden NPO

Er zijn mooie initiatieven op scholen om leerlingen te helpen de vertragingen (cognitief en sociaal emotioneel) in te halen. De VO-raad en anderen verzamelen praktijkvoorbeelden om zo andere scholen te inspireren:

Wilt u ook uw aanpak delen met andere scholen? Neem dan contact op met lindazeegers@vo-raad.nl  


Praktijkverhalen van het ministerie van OCW:

Inspiratie per interventie

Kenniscommunity

Het ministerie van OCW bouwt aan een kenniscommunity die werkt aan versterking van regionale kennisnetwerken, goede praktijkvoorbeelden en het leren van elkaar. De VO-raad denkt mee bij de vormgeving van deze kenniscommunity.