Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
CAO VO & Arbeidszaken
Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO VO 2018-2019. De leden van de VO-raad en achterbannen van de onderwijsbonden hebben inmiddels hun goedkeuring gegeven aan het bereikte onderhandelaarsakkoord; hiermee is de nieuwe CAO VO met een ingangsdatum van 1 juni 2018 een feit.

Belangrijkste afspraak is dat de werkdruk vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Als op een school de maximale lestaak 750 klokuren per jaar of hoger is, wordt deze per 1 augustus 2019 – door gebruikmaking van de mogelijkheden die de Wet op de onderwijstijd daartoe biedt – met 30 klokuren verminderd. Deze klokuren worden verhoogd met de opslagfactor, waardoor in totaal 50 klokuren worden vrijgespeeld voor ontwikkeltijd. In de praktijk kan dit ertoe leiden dat leraren 1 uur minder les per week zullen geven. Leraren(teams) en schoolleiding maken met elkaar een plan over hoe de lestaak anders te organiseren, zonder dat de onderwijstijd voor leerlingen daalt.

De VO-raad en bonden benadrukken dat de gemaakte afspraak een eerste stap is. Voor een echte oplossing is extra geld van de overheid nodig. De VO-raad blijft zich samen met de bonden inzetten om het kabinet ervan te overtuigen dat een extra investering noodzakelijk is.

Belangrijkste overige afspraken: 

  • Onderwijzend en ondersteunend personeel krijgen een structurele loonsverhoging van 4,5% (2,35% op 1 juni 2018 en 2,15% per 1 juni 2019) en een incidentele verhoging van 1% in oktober 2018.
  • Voor het ondersteunend personeel wordt het komend jaar extra aandacht besteed aan het loopbaanbeleid en de vermindering van werkdruk. Het budget voor scholing wordt gelijk getrokken met het onderwijzend personeel; beiden groepen ontvangen straks 600 euro per jaar.
  • Ook aan de team- en afdelingsleiders in schaal 12 wordt een bindingstoelage toegekend. De hoogte van deze bindingstoelage is dezelfde als die van de leraar.
  • Voor onbevoegde leraren is een afwijking van de ketenbepaling afgesproken, waardoor er voor de duur van maximaal vier jaar tijdelijke dienstverbanden mogelijk zijn.

Download de CAO VO 2018-2019

Zie ook de was/wordt-tabel CAO VO 2018-2019 met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige CAO VO.

Zie voor meer informatie daarnaast de Q&A onderhandelaarsakkoord CAO VO 2018-2019.