In 2017 organiseert de VO-raad voor de vierde keer op rij een VO2020-tour, waarbij schoolleiders en bestuurders kennis en ervaringen kunnen uitwisselen rondom het realiseren van de ambities uit het sectorakkoord. Deze editie draait om ambitie 5: de professionele school als lerende organisatie. De focus ligt hierbij op leiding geven aan verandering.

Als voorbereiding op de VO2020-tour is een korte film gemaakt waarin vijf schoolleiders hun dilemma’s beschrijven bij het leidinggeven aan verandering. Sam Terpstra, voorzitter college van bestuur van CSG Reggesteyn en André Wierdsma, emeritus hoogleraar organiseren en co-creëren, reflecteren op vijf thema’s die de schoolleiders tegenkomen bij het leidinggeven aan verandering.

De video bestaat uit 5 delen. U kunt deze delen ook los van elkaar bekijken.

Praat ook mee over leiding geven aan verandering

Programma tour
Of het nu gaat om onderwijskundige vernieuwing of maatschappelijke uitdagingen, bij het in goede banen leiden van deze ontwikkelingen hebben schoolleiders – van team- en afdelingsleider tot eindverantwoordelijk schoolleider – een cruciale rol. Tegelijkertijd ervaren zij de nodige dilemma’s. Er ligt dan ook veel op hun bordje. Hierover wisselen we van gedachten tijdens de tour: hoe manage je verandering? Ook halen we tijdens deze tour bij u op wat er voor nodig is om de veranderingen tot een succes te maken, op individueel, regionaal en landelijk niveau, zodat we als sector stappen kunnen zetten en daarnaast waar nodig aandacht kunnen vragen bij de politiek.

Tijdens de tour wisselen bestuurders en schoolleiders goede voorbeelden uit en gaan zij met elkaar in gesprek over ervaringen, dilemma’s en eventuele belemmeringen die zij tegenkomen. Het leren van en met elkaar staat hierbij centraal.

Tijdschema:

  • 15.30 - 16.00 uur: Inloop
  • 16.00 - 16.30 uur: Opening
  • 16.30 - 18.15 uur: Aan tafel! In groepjes uitwisselen van ervaringen en goede voorbeelden
  • 18.15 - 18.30 uur: Actuele zaken en ludieke afsluiting
  • 18.30 - 19.00 uur: Maaltijd
     

Aanmelden
Bent u schoolbestuurder of schoolleider? Meld u dan nu aan voor de VO2020-tour! In onderstaand overzicht ziet u wanneer de tour in uw regio neerstrijkt. Klik op de betreffende bijeenkomst om naar het aanmeldformulier te gaan.

Kaartje tour1