29 november 2016

Tussen 16 januari en 8 maart 2017 organiseerde de VO-raad voor de vierde keer op rij een VO2020-tour, waarbij schoolleiders en bestuurders kennis en ervaringen kunnen uitwisselen rondom het realiseren van de ambities uit het sectorakkoord. Deze editie draaide om ambitie 5: de professionele school als lerende organisatie. De focus lag hierbij op leiding geven aan verandering.

Of het nu gaat om onderwijskundige vernieuwing of maatschappelijke uitdagingen, bij het in goede banen leiden van deze ontwikkelingen hebben schoolleiders een cruciale rol. Tegelijkertijd ervaren zij de nodige dilemma’s. Hierover werd van gedachten gewisseld tijdens de tour: hoe manage je verandering? Ook werd opgehaald wat er voor nodig is om de veranderingen tot een succes te maken, op individueel, regionaal en landelijk niveau, zodat we als sector stappen kunnen zetten en daarnaast waar nodig aandacht kunnen vragen bij de politiek.

Tourverslagen

Video

Als voorbereiding op de VO2020-tour is een korte film gemaakt waarin 5 schoolleiders hun dilemma’s beschrijven bij het leidinggeven aan verandering. Sam Terpstra, voorzitter college van bestuur van CSG Reggesteyn en André Wierdsma, emeritus hoogleraar organiseren en co-creëren, reflecteren op vijf thema’s die de schoolleiders tegenkomen bij het leidinggeven aan verandering.

De video bestaat uit 5 delen. U kunt ook deze losse delen bekijken:

Deel 1: voorbereiding op het beroep

Deel 2: teamleider in positie

Deel 3: professionele ruimte

Deel 4: leiding geven aan verandering

Deel 5: profiel van de schoolleider