Dialoogbijeenkomst Toekomst van ons Onderwijs: Ruimte voor leerlingen/studenten om het beste uit zichzelf te halen

23 februari 2020

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons onderwijs leerlingen en studenten motiveert om het beste uit zichzelf te halen? Over deze vraag gingen drie tafelgasten en het publiek op 20 februari met elkaar in gesprek tijden de vierde dialoogbijeenkomst in het kader van het discussiestuk ‘Toekomst van ons Onderwijs’.

Te veel leerlingen en studenten verliezen in het huidige systeem en onder de huidige omstandigheden hun plezier in het onderwijs. Zij ervaren dat er (binnen en buiten het curriculum) steeds minder ruimte is voor brede ontwikkeling en persoonsvorming. Bovendien ervaren steeds meer scholieren en studenten zoveel druk dat dit ten koste gaat van hun welzijn en leerprestaties. Jongeren hebben zowel binnen als buiten het onderwijs te maken met een stapeling van onzekerheden als gevolg van bijvoorbeeld het sociaal leenstelsel, flexibilisering van de arbeidsmarkt en drukte op de woningmarkt. Dit veroorzaakt mentale druk en raakt met name kwetsbare groepen, wat de kansenongelijkheid vergroot.

Tijdens de dialoogbijeenkomst gingen de aanwezigen in gesprek over hoe we dit tij kunnen keren, en ervoor kunnen zorgen dat ons onderwijs leerlingen en studenten beter motiveert om het beste uit zichzelf te halen, in een goede balans tussen motivatie, welzijn en prestatie.

De drie tafelgasten die met elkaar in discussie gingen, waren:

  1. Frank Léoné, universitair docent RU
  2. Paul Delnooz, oprichter Innovatie Academie
  3. Jeffry Meijer, student en lid van de centrale medezeggenschap van de Hogeschool van Amsterdam en oprichter van Limitless