Week van de mentale gezondheid

22 mei 2023

Van 22 tot 28 mei 2023 is het de Week van de mentale gezondheid. De VO-raad zet enkele kijk-, lees- en luistertips op een rij.

Podcast Universiteit Utrecht: forse stijging mentale problemen scholieren 

Nederlandse jongeren tussen 11 en 16 jaar ervaren fors meer mentale problemen en druk door schoolwerk dan hun leeftijdsgenoten in de afgelopen twintig jaar. Dit blijkt uit het HBSC-onderzoek (Health Behaviour in School-aged Children), dat elke vier jaar onder scholieren plaatsvindt. In deze podcast gaat Glenn van der Burg hierover in gesprek met Gonneke Stevens, projectleider van het HBSC-onderzoek en jeugdonderzoeker bij de Universiteit Utrecht en Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad.

Interview met schoolpsychologen 

Wat kom je tegen op scholen? En wat zijn de effecten van het werken met welbevinden op het gebied van mentale gezondheid? Is er daadwerkelijk sprake van preventie of afname van psychische klachten? In een interview van Trimbos-instituut delen schoolpsychologen Laura Stroo en Hanneke Visser van Balen hun bevindingen. 

Documentaire ‘Welbevinden op het Stanislascollege vmbo Delft’ 

De documentaire ‘Welbevinden op het Stanislascollege vmbo Delft’ laat zien hoe de mensen op de school vanuit hetzelfde uitgangspunt werken: pas als je goed in je vel zit dan het komt het beste in je naar boven. De documentaire brengt in beeld hoezeer je als school invloed kunt hebben op het welzijn van leerlingen. Wat zit er achter bepaald gedrag, waar komt stress vandaan? Leerlingcoaches op school begeleiden de leerlingen individueel bij motivatieproblemen, en problemen in hun gedrag of uit hun omgeving. 

Opbrengsten sessies motivatie, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling 

Begin van het jaar vond de laatste van een tweetal dialoogsessies plaats over motivatie, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen na de coronacrisis. Ruim 250 onderwijsprofessionals spraken met elkaar over wat zij in de klas meemaken en over mogelijke oplossingen. De opbrengsten? De infographic 'Hoe krijgen we leerlingen weer aan', een gespreksleidraaid en een video van het plenaire programma met opvoedkundige Tischa Neve en leraar Matthijn Tromp. 

HBSC-onderzoek (Health Behaviour in School-aged Children) 

In het najaar van 2022 kwam het HBSC-onderzoek uit, dat sinds 2001 elke vier jaar onder scholieren plaatsvindt. Hieruit bleek dat Nederlandse jongeren tussen 11 en 16 jaar fors meer mentale problemen en druk door schoolwerk ervaren dan hun leeftijdsgenoten in de afgelopen twintig jaar. Met name onder meisjes is de mentale gezondheid in de periode 2017-2021 sterk verslechterd. Lees meer over het onderzoek

Praktijkvoorbeelden formatief toetsen

Bekend is dat de ‘toetsdruk’ door veel leerlingen als hoog wordt ervaren. Diverse scholen proberen die toetsdruk terug te brengen door aanpassingen te doen in het schoolexamen of meer formatief te werken. De VO-raad heeft een aanpak van een aantal scholen beschreven in praktijkvoorbeelden:  

 

Op de onderwerppagina 'Mentale gezondheid en welbevinden’ staat meer informatie en praktijkondersteuning.