Alle onderwerpen

Onderwerp

Innovatie en onderzoek

Innovatie en onderzoek dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het werken in het onderwijs. De VO-raad stimuleert scholen en besturen om kennisgedreven te werken aan schoolontwikkeling, zorgt voor kennisuitwisseling hierover en behartigt de belangen van de sector in gesprekken met onderzoekspartijen en het ministerie van OCW.

Praktijk & ondersteuning

Aan de slag met innovatie en onderzoek

Scholen kunnen op verschillende manieren aan de slag met innovatie en onderzoek. Een goede start is je verdiepen in inzichten uit bestaand onderzoek. Dat levert kennis op van wat wel en niet werkt en waarom. Daarnaast kun je uit praktijkvoorbeelden van scholen inspiratie en kennis opdoen en gebruiken voor verdere ontwikkeling van je eigen onderwijs en organisatie. Zelf onderzoek doen binnen de school is een derde voorbeeld van meer ‘kennisgedreven werken’. Hieronder staan aanknopingspunten voor elk van deze benaderingen.

Inspiratie uit de schoolpraktijk

Praktijkvoorbeelden

Lees in onze praktijkvoorbeelden hoe scholen aan de slag zijn gegaan met onderzoek in hun school en zo onderwijsinnovatie hebben gestimuleerd.

Onderzoek binnen de eigen school

Veel scholen die bezig zijn met schoolontwikkeling, vagen zich af: ‘hoe weet ik nu of het werkt?’, ‘wat vinden leerlingen eigenlijk van de pilot?’ of ‘hoe weet ik hoe mijn school ervoor staat?’. In deze fase van de ontwikkeling op je school kun je bijvoorbeeld een start- en een eindmeting doen van je interventie. Onderstaand vind je diverse instrumenten waarmee je onderzoek kunt doen binnen de school.

Je kunt ook instrumenten vinden op basis van jouw vraag;

Onderzoeksprogramma ‘Kennis voor onderwijs van de toekomst’

Scholen kunnen ook samen met wetenschappers en/of andere partners onderzoek doen naar relevante, actuele thema’s en praktijkvragen. Het NRO kent hiervoor meerdere subsidieregelingen. Momenteel loopt binnen het NRO het onderzoeksprogramma ‘Kennis voor onderwijs van de toekomst’. Hierbij kunnen onderzoekers of een consortium van wetenschappers en relevante praktijkpartners – zoals schoolbesturen – met subsidie onderzoek doen naar zes actuele onderwijsthema’s (thema's Kennisagenda voor het onderwijs). Zie voor meer informatie onderstaand nieuwsbericht: