Aanbod voor schoolleiders

Bekijk het aanbod van: 

 

VO-raad

De VO-raad is een vereniging van schoolbesturen, in persoon vertegenwoordigd door schoolbestuurders. We rekenen echter schoolleiders – van teamleider tot eindverantwoordelijk schoolleider – ook tot onze achterban. In onze visie is leiderschap, zowel van bestuurders als schoolleiders, essentieel voor het bevorderen van de kwaliteit van het vo. Vanuit deze visie faciliteert de VO-raad schoolleiders (en -bestuurders) bij het vervullen van hun taak.

 • Vanuit een aantal gremia hebben schoolleiders een adviserende rol en/of hebben zij inspraak op belangrijke onderwerpen. De Adviesraad van Schoolleiders adviseert het bestuur van de VO-raad over het te voeren beleid. De 'Commissie Arbeidsvoorwaarden schoolleiders' brengt vanuit het belang van de schoolleiders voorstellen in bij de cao-delegatie van de VO-raad en wordt gedurende het onderhandelingsproces door de VO-raad geconsulteerd. Er vinden regiobijeenkomsten plaats waarin bestuurders en schoolleiders voor het vo en de regio actuele en relevante onderwerpen bespreken. En de themacommissies adviseren het bestuur van de VO-raad over actuele onderwijsthema’s.
 • In diverse programma’s en projecten ontwikkelen we samen met schoolleiders en bestuurders diverse diensten en producten, van informatiebrochures tot voorbeelddocumenten tot workshops en andere bijeenkomsten. Dit op het terrein van onderwijszaken, school en omgeving, professionele schoolorganisatie, goed bestuur en werkgeverszaken en bedrijfsvoering.
 • De VO-academie ondersteunt als expertisecentrum schoolleiders en bestuurders bij hun (verdere) professionele en individuele ontwikkeling.
 • Bij de Helpdesk VO kunnen leden/schoolleiders terecht met vragen over onderwijs- en werkgeverszaken.
 • Via onze website, de wekelijkse nieuwsbrief VO-actueel, het Nieuwsoverzicht schoolleiders en het VO-magazine houden wij o.a. schoolleiders op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vo.
   

 

VO-academie

De VO-academie is sinds 2012 een programma van de VO-raad dat schoolleiders en bestuurders ondersteunt in hun (verdere) professionele en individuele ontwikkeling. De taken van schoolleiders in het voortgezet onderwijs worden steeds complexer. Leiderschap is essentieel voor het bevorderen van de kwaliteit van onderwijs en het optimaal functioneren van een school. Leidinggeven is niet alleen verbinden, samenwerken en besluiten nemen, maar ook kritisch naar jezelf kijken en jezelf ontwikkelen. Leidinggeven is blijven leren, voor een beginnend teamleider én een ervaren schoolleider. Wij bieden professionaliseringsactiviteiten voor elke loopbaanstap van beginnende en ervaren schoolleiders en bestuurders. In al onze activiteiten staat het ‘Samen van en met elkaar leren’ centraal.

 • Hoe bepaal je wat jouw leerbehoeften zijn? Hoe formuleer je een passende leervraag? Hoe past deze bij de ontwikkeling van jouw school? Welke opleiding past bij jouw leerbehoefte? Als startpunt voor jouw professionele ontwikkeling ondersteunt de VO-academie bij zelfreflectie, ontwikkelingsvragen en coaching.
 • Vind de opleiding en leervorm die bij jou past binnen onze professionaliseringsactiviteiten.

 

SRVO

In 2015 is SRVO voor en door schoolleiders opgericht. SRVO biedt een online platform waarop schoolleiders makkelijk professionaliseringsactiviteiten kunnen uitvoeren en bijhouden, waardoor ze eenvoudig kunnen werken aan krachtig leiderschap.

Nog niet ingeschreven bij SRVO? Schrijf u dan nu eenvoudig en kosteloos in en maak gebruik van het netwerk van ruim 1600 schoolleiders, ontwikkelplatform, portfolio, zelfscan, reflectiegesprekken, Edcamps en leiderschapslabs. 

 • Bekijk de Opleidingscatalogus die een overzicht van tientallen opleiders en honderden opleidingen biedt als het gaat om de professionele ontwikkeling voor schoolleiders in het vo.
 • Lees recente publicaties op de Publicatiemonitor die bijdragen aan de professionele ontwikkeling van schoolleiders. De publicaties zijn verdeeld over de zeven SRVO-ontwikkelthema's: diversiteit, inrichten van het toekomstig onderwijs, kwaliteitsontwikkeling, leiding geven aan verandering, persoonlijk leiderschap, regie en strategie, verbinden met de omgeving.
 • Praat mee! SRVO is van, voor en door schoolleiders. Daarom is de Denktank een belangrijke gesprekspartner van SRVO. De Denktank bestaat volledig uit schoolleiders. Met deze groep wordt  regelmatig gesproken over actuele thema's rondom het schoolleiderschap, de doorontwikkeling van SRVO en onderzoeken.

 

Netwerk van Schoolleiders (NvS) 

Het streven naar toekomstgericht en kwalitatief goed onderwijs binnen onze kennismaatschappij vraagt om krachtig leiderschap van een zelfbewuste beroepsgroep van schoolleiders. Een beroepsgroep die zowel met betrekking tot professionalisering als haar positie (arbeidsvoorwaarden en rechtspositie) zelf de regie in handen neemt. De doelgroep/achterban van het Netwerk van Schoolleiders bestaat uit schoolleiders; van team/afdelingsleiders tot eindverantwoordelijke schoolleiders. Het netwerk hecht belang aan deze twee ontwikkelingen en zet zich hiervoor in.

Het NvS:

 • zet zich in voor een aparte (beschermde) status van de schoolleider in de cao;
 • zet zich in voor een rechtvaardige beloning in verhouding tot verantwoordelijkheid;
 • biedt een inwerktraject voor nieuwe schoolleiders;
 • zet zich in voor een schoolleidersbeurs;
 • zet zich in voor verdere professionalisering van schoolleiders door formeel en informeel leren;
 • wil meer focus op de zeggenschap van team- en afdelingsleiders in hun leiderschapsrol m.b.t. onderwijsontwikkeling en personeelsbeleid;
 • biedt persoonlijke ondersteuning op het gebied van werk en inkomen. Dit kan gaan om informatie en vragen van juridische aard;
 • levert schoolleiders voor de 'Commissie Arbeidsvoorwaarden schoolleiders' van de VO-raad;
 • levert bestuursleden voor het Schoolleidersregister VO (van, voor en door schoolleiders);
 • is een onafhankelijke organisatie die gevraagd en ongevraagd advies geeft over onderwerpen die de schoolleider (schoolleidersagenda) aangaan;
 • participeert in diverse netwerken.