Alle projecten

Project

Digitaal Veilig Onderwijs

Binnen het onderwijs is digitalisering niet meer weg te denken. Het biedt prachtige kansen, zoals meer flexibiliteit en maatwerk. Digitalisering betekent ook dat gevoelige informatie en gegevens digitaal worden verwerkt. Leerlingen, maar ook ouders en medewerkers vertrouwen hun gegevens toe aan scholen. Doordachte gegevensverwerking én goede gegevensbeveiliging zijn dus van groot belang om digitaal veilig onderwijs te kunnen bieden.

Digitaal Veilig Onderwijs

Over het programma

Met het programma Digitaal Veilig Onderwijs bundelen het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en VO-raad hun krachten voor een onderwijssector waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken. Het programma biedt schoolbesturen heldere leidraden en een concreet ondersteuningsaanbod. Zo kunnen zij voldoen aan hun verantwoordelijkheid om een digitaal veilige organisatie te realiseren. Stap voor stap, Bit by Bit.  

Groeipad

Het normenkader is een belangrijk hulpmiddel voor het toewerken naar digitaal veilig onderwijs en biedt een helder einddoel dat scholen stap voor stap kunnen bereiken. Dat einddoel is natuurlijk niet zomaar gerealiseerd. Daarom wordt de komende tijd gewerkt aan een sectoraal groeipad dat gebaseerd is op actuele risico's en dreigingen voor het funderend onderwijs. Dit groeipad geeft een advies over het te volgen pad en de prioritering van normen. Op deze manier kunnen scholen in een realistisch tempo het einddoel bereiken en worden maatregelen genomen die passen bij wat nodig is. Ook op dit moment kunnen schoolorganisaties al aan de slag met het normenkader. Bekijk daarom alle informatie op de Aanpak IBP-website van Kennisnet. 

Belangrijk: dit is een eerste versie van het normenkader, die beproefd zal worden in de praktijk. Heb je vragen of opmerkingen? Laat dan zeker van je horen via ibp@kennisnet.nl

Normenkader informatiebeveiliging en privacy voor het funderend onderwijs

De VO-raad en PO-Raad ondersteunen schoolorganisaties met het realiseren van digitaal veilig onderwijs. Dat doen de raden door primair in te zetten op bewustwording en professionalisering van bestuurders en schoolleiders, onder andere door het aanbieden van diverse leertrajecten en een leernetwerk. De raden werken actief samen binnen de thema's privacy, security, digitale leermiddelen, ethiek, infrastructuur, innovatie en digitale vaardigheden. Tot eind 2027 zijn er allerlei activiteiten rondom veilig en doordacht digitaliseren:

Webinarreeks: Help, onze school is gehackt! - AFGELOPEN 

De PO-Raad en VO-raad namen schoolbesturen en IBP’ers in 3 webinars mee in de wereld van cybercriminaliteit in het onderwijs: hoe kun je je school wapenen tegen online aanvallen? In de webinars werden tips gegeven om slim te handelen wanneer je schoolorganisatie wordt aangevallen door criminelen.

Bekijk hier 10 lessen uit de succesvolle webinarreeks ‘Help, onze school is gehackt’.

Leertraject: Regie op digitalisering po/vo

Het leertraject Regie op digitalisering is voor bestuurders in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Deelnemers krijgen inzicht in technologische ontwikkelingen in het onderwijs en leren wat de impact daarvan is op het onderwijs. Hoe verhoud je je vanuit de rol van bestuurder tot technologie en hoe maak je technologische keuzes op basis van publieke waarden?

Congres: OnderwijsInzicht 2023 (15 september) 

Het congres OnderwijsInzicht 2023 (van Kennisnet in samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad) is dit jaar op 15 september in congrescentrum 't Spant in Bussum. Het congres staat in het teken van vraagstukken als: wat kan ik met Artificial Intelligence in mijn school en met welke privacyaspecten moet ik dan rekening houden? Hoe maak ik de juiste keuze voor leermiddelen? Wat moet ik doen om te voorkomen dat mijn school wordt gehackt? En hoe pakken we digitale geletterdheid aan? 
> meer informatie en inschrijven  

Netwerk: Informatiebeveiliging en Privacy po/vo 

Het netwerk IBP is een professionaliseringsnetwerk voor iedereen die zich op school bezighoudt met IBP. Dit netwerk is dé plek om met collega’s die zich bezighouden met IBP, kennis en ervaringen te delen, gebruik te maken van standaarddocumenten en met elkaar in gesprek te gaan.  
> meer informatie en aanmelden 

Artikelenreeks: Adviesgroep regie op ICT 

De Adviesgroep Regie op ICT adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de PO-Raad en VO-raad op de beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de activiteiten die de PO- en VO-raad ontwikkelen voor hun leden. Deze groep bestaat uit ongeveer 11 bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs. Hun adviezen zijn de afgelopen 2 jaar gepubliceerd via deze artikelenreeks: 


Themacommissie digitalisering po/vo 

Gezien het grote belang van digitalisering in het onderwijs op basis van doordachte keuzes, hebben de beide raden besloten om de Adviesgroep Regie op ICT op te laten gaan in een structurele, nog in te richten, themacommissie digitalisering.