Strategie bepalen

17 maart 2023

In deze fase bepalen jullie de ontwikkelstrategie. Kies voor een strategie die aansluit bij de analyse en die past bij jullie ambitie, de (cultuur van de) organisatie en de betrokkenen. Kiezen jullie bijvoorbeeld een traject met een strakke planning of een meer organisch traject?

Hoe gaan jullie het aanpakken?

Hulpvragen

Bespreek de volgende hulpvragen met collega’s om erachter te komen in hoeverre jullie een gezamenlijk beeld hebben bij deze fase:

 • Kiezen jullie voor een lang of kort ontwikkeltraject? Waarom?
 • Kiezen jullie voor een traject met een strakke planning of wordt het een organisch traject? Waarom?
 • Kiezen jullie voor een traject met veel flexibiliteit om aanpassingen te doen en andere keuzes te maken of juist niet? Waarom?
 • Kiezen jullie voor een kopgroep die het voorwerk doet, of gaat iedereen gelijk mee in de ontwikkeling? Waarom?
 • Kiezen jullie voor een ontwikkeltraject dat top-down of bottom-up wordt ingezet? En wat betekent dit voor de communicatie, de betrokkenheid van collega’s en de besluitvorming?
 • Hoe richten jullie de communicatie in? Hoe informeren jullie collega’s? En op welke manier vindt kennisuitwisseling plaats?
 • Op welke manier gaan jullie tussentijds evalueren, zowel op inhoud als op proces?
 • Hoe gaan jullie meten of de resultaten zijn behaald? Hoe maken jullie inzichtelijk hoe het proces is verlopen?
Tools en instrumenten

In deze fase kunnen jullie de volgende tools inzetten:

 • Met het stappenplan communicatiestrategie krijg je inzicht hoe je iedereen meeneemt in jullie ontwikkeling en welke communicatiemiddelen je hiervoor in kunt zetten
 • Wat is jullie visie op veranderen? De kleurentest (via TwynstraGudde) biedt een handvat om vanuit verschillende perspectieven naar de ontwikkeling te kijken, om zo weloverwogen een veranderaanpak te kiezen
Inspiratie

Laat je inspireren door praktijkvoorbeelden van andere scholen en door inzichten uit onderzoek:

Checklist

Hebben jullie deze fase doorlopen? Bekijk de checklist en ga na of jullie aan alle onderdelen hebben voldaan.

Jullie hebben een strategie geformuleerd waarin in ieder geval staat geformuleerd:

 • Hoe jullie gaan communiceren met alle betrokken doelgroepen
 • Hoe de besluitvorming precies loopt
 • Hoeveel en welke mensen en middelen jullie nodig hebben voor de ontwikkeling
 • Hoeveel tijd jullie hebben voor het ontwikkelproces
 • Hoeveel en welke middelen jullie nodig hebben
 • Hoe jullie (tussentijds) gaan evalueren, op inhoud en op proces
 • Hoe de strategie aansluit bij jullie ambitie, beginsituatie en schoolcontext
Reflectie

Maak tijd voor een korte evaluatie, voordat jullie door gaan naar een volgende fase. Bespreek de volgende vragen:

 • Hoe is het bepalen van de strategie gegaan? Wat ging goed? Wat kan beter?
 • Welke leerpunten van het proces nemen jullie mee naar de volgende fase? Wat willen jullie behouden? Wat willen jullie verbeteren?
 • Hebben jullie collega’s voldoende op de hoogte gehouden van de stand van zaken en de vervolgstappen in het ontwikkelproces?
 • Zitten jullie nog op de juiste weg of moeten er zaken bijgesteld worden?
 • Hebben jullie een plan en planning voor de volgende fase?