Ambitie vaststellen

17 maart 2023

In deze fase bepalen jullie als schoolleiding, vaksectie of werkgroep waar jullie op korte en lange termijn naartoe willen, afgestemd op de onderwijsvisie en context van de school. Wat is de stip op de horizon? Waarom streven jullie daarnaar? En waarom is dat nu relevant?

Wat willen jullie bereiken?

Hulpvragen

Bespreek de volgende hulpvragen met collega’s om erachter te komen in hoeverre jullie een gezamenlijk beeld hebben bij deze fase:

 • Wat willen jullie aan de huidige situatie veranderen? Waarom?
 • Waar willen jullie over vijf jaar precies staan? Waarom?
 • Stel, jullie lopen over vijf jaar rond in de school. Wat doen leerlingen, leraren en schoolleiders dan (anders)?
 • Wat gebeurt er als jullie de ambitie niet waarmaken? Met andere woorden: waar denken jullie ‘last’ van te krijgen als de situatie blijft zoals deze nu is?
 • Wie vindt het binnen de school belangrijk dat de ambitie wordt gerealiseerd? En wie ligt er ’s nachts wakker als de ambitie niet wordt gerealiseerd? Met andere woorden: wie voelt zich eigenaar van de ambitie?
 • Wat willen jullie over één jaar precies bereikt hebben? Oftewel: wat is jullie jaardoel?
Tools en instrumenten

In deze fase kunnen jullie de volgende tools inzetten:

Inspiratie

Laat je inspireren door praktijkvoorbeelden van andere scholen en door inzichten uit onderzoek:

Checklist

Hebben jullie deze fase doorlopen? Bekijk de checklist en ga na of jullie aan alle onderdelen hebben voldaan.

Jullie hebben een ambitie geformuleerd waarin in ieder geval staat:

 • Wat jullie op lange termijn (bijvoorbeeld vijf jaar) bereikt willen hebben
 • Wat jullie op korte termijn (bijvoorbeeld één jaar) bereikt willen hebben
 • Hoe de ambitie aansluit bij de missie, visie en doelen in jullie schoolplan
 • Wie eigenaar van de ontwikkeling is
 • Hoe jullie ervoor zorgen dat de ambitie bekend is bij en gedeeld wordt door collega’s
Reflectie

Maak tijd voor een korte evaluatie, voordat jullie door gaan naar een volgende fase. Bespreek de volgende vragen:

 • Hoe is het formuleren van de ambitie gegaan? Wat ging goed? Wat kan beter?
 • Welke leerpunten over het veranderproces en de werkwijze nemen jullie mee naar de volgende fase? Wat willen jullie behouden? Wat willen jullie verbeteren?
 • Hebben jullie collega’s voldoende op de hoogte gehouden van de stand van zaken en de vervolgstappen in het ontwikkelproces?
 • Zitten jullie nog op de juiste weg of moeten er zaken bijgesteld worden?
 • Hebben jullie een plan en planning voor de volgende fase?