Anticiperen op krimp: praktijkvoorbeelden en artikelen

03 december 2018

De VO-raad heeft een aantal praktijkvoorbeelden en artikelen verzameld, ter inspiratie voor andere scholen bij het anticiperen op leerlingendaling. De praktijkvoorbeelden bieden voorbeelden van wat scholen kunnen doen om bij leerlingendaling een goed, bereikbaar onderwijsaanbod in stand te houden. De artikelen gaan over het proces van regionale samenwerking.

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijsaanbod in het Groene Hart (2021) 

  • Schoolbestuurders over het belang van regionale samenwerking en de mogelijkheden die zij hiertoe zien. 
  • Met: Frank de Wit, voorzitter College van Bestuur van Stichting Scala 
    College en Coenecoop College, en Frits Hoekstra, voorzitter College van Bestuur van Scope Scholengroep.
     

Regio Horst aan de Maas: Pionier in onderwijssamenwerking (2021) 

  • Samenwerking Dendron College (vo), Yuverta College (vo) en Dynamiek Scholengroep (po) om levensvatbaar, kwalitatief goed en passend onderwijs voor alle leerlingen (0-23 jaar) te realiseren. 
  • Met: Rector Zwanetta Por en directie-adviseur Dorien Stals van Dendron College, schoolleider Marlies Scheres en directeur Ivo Hartgerink van Yuverta College, en bestuurder Dorien Sommers en directeur Dannie Kuijpers van Dynamiek Scholengroep.
     

'Krimp is geen issue als je sector-overstijgend denkt' Den Helder-Texel (2021)

- Over het onderwijs in Den Helder en Texel dat zich focust op elkaar versterken
- Met bestuurders Corrie Setz (OSG De Hogeberg), Reinier de Voogd (Scholen aan Zee) en Ton Jong (Stichting Samenwerkingsschool) 

Breed beroepsgericht vmbo voor alle leerlingen in Meppel (2021)

. Over het uitwisselen van keuzedelen tussen drie scholen in Meppel
. Met bestuurders Peter de Visser (Stad & Esch), Ton Sebens (Greijdanus) en Taco van Leeuwen (Terra) 

Gezamenlijk fusietraject voedt het gevoel bij het maatschappelijk belang (2021)

. Over het fusietraject van zes scholen(gemeenschappen) in Zuidoost-Brabant
. Met bestuurders Meine Stoker (SILFO) en Arn Bressers (Onderwijsstichting De Peel)

Kijken vanuit een brede context en samen ondernemen: Bestuurlijk Platform vo-mbo Groningen (2020)

. Gaat over intensieve samenwerking tussen vo en mbo (inclusief vso en praktijkonderwijs in de provincie)
. Met initiatiefnemer Rob Schuur (en quotes van een aantal bestuurders)
 

Samen vernieuwen: Lodewijk College droomt over brede onderwijscampus (2020)

. Gaat over het ontstaan, de huidige situatie en toekomst van het Lodewijk College in Terneuzen
. Met Steven van Nispen, lid college van bestuur VO Zeeuws-Vlaanderen

Ledenadviseur van meerwaarde in fusieproces BHS en Singelland - Friesland (2020)

. Gaat over de ondersteuning die de inzet van een ledenadviseur krimp & regionale samenwerking kan bieden aan vo-scholen
. Met Pieter Schram, bestuursvoorzitter OSG Singelland (Drachten) 

Van concurrent naar partner: CSG draagt onderwijs in Winsum over aan Het Hogeland College (2020).
. Gaat over krimp in de provincie Noordoost-Groningen en de noodzaak om sectoraal, maar ook inter- en bovensectoraal samen te werken
. Met Nol Benders (bestuurder CSG) en Agnes Schaafsma (rector Het Hogeland College)

Extended Classroom inzet bij krimp Zeeuws-Vlaanderen (2020)
. Gaat over de inzet van de Extended Classroom om vakken in de lucht te houden
. Met Piet de Witte, voorzitter Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen en Eric Provoost, projectleider Extended Classroom

Eligant Lyceum: eerste samenwerkingsschool in het vo (2019)
. Gaat over Het Stedelijk en het Baudartius College die samenvoegen in Zutphen
. Met Nadine Kuipers, rector Baudartius College 

Po en vo werken samen in een holding: Aurora OnderwijsGroep (2019)
. Gaat over behoud van voortgezet openbaar onderwijs in de regio
. Met Ron Dorreboom, rector-bestuurder RSG NO Veluwe

Kei College werkt samen in de regio (2019)
. Gaat over: samenwerking voor behoud van profielen.
. Met Peter van Tuinen, directeur Kei College.

Tweegesprek tussen bestuurder en toezichthouder Achterhoek VO (2019)
. Gaat over de relatie tussen bestuurder en toezichthouder, onder meer omtrent moeilijke besluiten in tijden van krimp.
. Met (oud-) bestuurder Henk van der Esch van Achterhoek VO en Hans Metzemaekers, voorzitter RvT Achterhoek VO.

Metameer sluit zich aan bij vereniging OMO (2020)
. Gaat over proces richting bestuursoverdracht. Van ontkennen en concurreren naar samenwerken.
. Met Berita Cornelissen, directeur/rector Metameer 

Orion-scholen verstevigen afspraken voor regionaal mobiliteitscentrum (2019)
. Gaat over: slim samenwerken rond onder meer onderwijsontwikkeling, personeelszaken en beheer.
. Met Maarten Selten, vanuit het Commanderij College kwartiermaker voor het programma ORION Onderwijs Carriere.

Norbertuscollege en Gertrudiscollege voegen samen in Roosendaal (2020)
. Gaat over: Twee vo-scholen voor mavo-havo-vwo die in drie jaar tijd samenvoegen.
. Met: Marijke Broodbakker, rector van scholengroep Tongerlo (waar de scholen onder vallen).

Schoolsluiting: het Bonaventuracollege in Roelofarendsveen (2019)
. Gaat over: schoolsluiting bij krimp.
. Met: Frits Hoekstra, bestuurder van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL).

Bestuurlijke fusie voor het Scala en Coenecoop College (2019)
. Gaat over: bestuurlijke fusie.
. Met: Frank de Wit, voorzitter college van bestuur stichting Scala College en Coenecoop College.

Van twee naar één vo-school in Veendam (2019)
. Gaat over: integratie locatie van Ubbo Emmius in Veendam in de brede scholengemeenschap van Winkler Prins.
. Met: bestuurders Gerard van Vliet (Ubbo Emmius) en Ferdinand Vinke (Winkler Prins).

‘In 2010 waren we nog concurrenten' (2019)
. Artikel VO-magazine.
. Met: Paddy Harbers, Ellis Stevens, Louise Beernink en Henk van der Esch (Achterhoek VO) en Dirck van Bennekom (stichting VO Zeeuws-Vlaanderen).
. Gaat over: intensieve samenwerking, opheffen drie scholen om twee nieuwe scholen ervoor in de plaats te laten ontstaan.